مقاله پژوهشی زبان عرفانی
1. مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی

مراد اسماعیلی؛ علی ربیع زاده؛ حسین محمدی

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.123271.1488

چکیده
  پرسش از معنای زندگی و تلاش برای پاسخ‌گویی به آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری آدمی از گذشته‌های دور تاکنون است؛ متفکران و اندیشمندان در مکتب‌ها و حوزه‌های مختلف به بررسی چیستی این پرسش و راه‌های رسیدن به آن پرداخته‌اند. عرفان اسلامی ـ ایرانی یکی از حوزه‌هایی است که به‌صورت ویژه به زندگی، هدف و راه‌های رسیدن به آن توجه داشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن
2. درنگی در معنای چند واژه و تعبیر در تذکرة‌الأولیاء

سیدمهدی طباطبائی

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.124238.1516

چکیده
  انجام‌گرفتن تصحیحی جدید از هر کتاب ـ به‌شرطِ رعایت اسلوب‌ها و معیارهای علمی ـ مسیر را برای پژوهش‌های بعدی هموارتر می‌کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر، تصحیح استاد شفیعی‌کدکنی از تذکرة‌الأولیای عطار این امکان را برای پژوهشگران فراهم کرد تا به افق‌های جدیدی از این کتاب دست یابند. آشنایی مصحّح با اسلوب‌ها و معیارهای علمیِ فنّ تصحیح، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
3. بررسی روابط ترامتنی حکایات مشترک النوبه‌الثالثه کشف‌الاسرار و روح‌الارواح با تاکید بر انواع بینامتنیت براساس نظریه ژنت

بتول مهدوی؛ فرزاد بالو؛ سیده عارفه موسوی سنگدهی

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.123814.1502

چکیده
  ژنت برای بررسی انواع روابط میان‌متنی متون، اصطلاح ترامتنیّت را مطرح می‌کند. ژانر یا گونة عرفانی بخش مهمی از ادب فارسی را به خود اختصاص داده است؛ به همین سبب، مطالعة ترامتنی متون برجستة عرفانی زوایای پنهان و ناگشودة میان آنها را روشن می‌‌کند. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، نخستین گامی است که مناسبات ترامتنی چهل و شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
4. بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا

شجاع کیانپور؛ علی صباغی؛ امین رحیمی

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-74

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.119773.1427

چکیده
  در روان‌شناسی مثبت‌گرا، مفهوم ‌کلی «رضایتمندی از زندگی» بازخورد شیوة ادراک و ارزیابی انسان از همة موقعیت‌های زندگی‌اش است. این مفهوم در مثنوی معنوی به‌شکلی فضیلت‌خواهانه و ثابت و کلی ارائه شده است و همة موقعیت‌های زندگی انسان را فرامی‌گیرد. از نظر مولوی می‌توان با وجود موقعیت‌های نامطلوب در زندگی، رضایتمندی کامل را از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخ عرفان و تصوف
5. سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏

علیرضا حاجیان نژاد؛ نگین مژگانی

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.123253.1486

چکیده
  تصوف مجموعه‌ای از اصول عقیدتی و آداب ظاهری است. بی‌شک هر دوی این ساحت‌ها با آیین‌هایی خارج از مرزهای تصوف در ارتباط بوده‌ و از آنها تأثیر پذیرفته است؛ برای مثال، بسیاری از آداب ظاهری تصوف از آیین فتوت متأثر است. در این پژوهش به یکی از آداب ظاهری و رسوم خانقاهی پرداخته می‌شود که احتمالاً با آیین فتوت از مجموعة آداب ایران باستان به ...  بیشتر