* بر اساس ر‌ا‌ٔی مورخ 11/6/85 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، درجه علمی به نشریه »گوهر گویا» اعطا گردید و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران منتشر می‌شود.

* بر اساس نامه مورخ 6/7/88  کمیسیون نام مجله، به «پژوهشنامه زبان و ادب فارسی »گوهر گویا» تغییر یافت.

* تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی samimnoor بررسی خواهند شد.

* این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می‌کند.  

 • سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می‌شوند دارای مجوز دسترسی آزاد هستند.   Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

 CC License: CC BY-NC-ND *


 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                دو فصلنامه
 • رتبه در ISC                  ضریب تاثیر  115/.  (Q2)
 • رتبه در وزارت علوم         (B)
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        4 ماه                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     دارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد (هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزینه پذیرش نهایی: 3500000 ریال)