لیست داوران سال 1400

وابستگی سازمانی

نام خانوادگی

نام

دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران

روضاتیان

سیده مریم

استاد، دانشگاه اصفهان

شعبانی

احمد

دانشگاه شهید بهشتی، تهران

پیرانی

منصور

استاد، دانشگاه اصفهان

میرباقری فرد

علی اصغر

مدرس دانشگاه

دهقانیان

جواد

دانشگاه پیام نور

ایرج پور

محمدابرهیم

دانشگاه اصفهان

شیرانی

مریم

دانشگاه اصفهان

سیدان

الهام

 

رضایی

ابراهیم

دانشگاه اصفهان

خسروی

اشرف

دانشگاه اصفهان

آلگونه

مسعود

دانشگاه شهرکرد

محمدی کله سر

علیرضا

 

جبری

سوسن

استادیار دانشگاه کاشان

صدیقی ارفعی

فریبرز

دانشگاه تبریز

رسمی

سکینه

دانشگاه اصفهان

جلالی

مریم

 

جعفری

سمانه

دانشگاه اصفهان

ذاکری کیش

امید

دانشگاه اصفهان

رئیسی

احسان

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

رضایی

مهدی

دانشگاه کاشان،

طاهری

فاطمه سادات

دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان

صادقی شهپر

علی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

ایزدی

غلامعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

پناهی

نعمت الله

دانشگاه علامه طباطبایی

اسپرهم

داود

دانشگاه اصفهان

نجفی

زهره

دانشگاه اصفهان

آقاحسینی

حسین

دانشگاه مازندران

حسن پور آلاشتی

حسین

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مشتاق مهر

رحمان

دانشگاه تبریز،

خاکپور

محمد

دانشگاه اصفهان

نافلی

مریم

دانشگاه کوثر بجنورد

درپر

مریم

 

نبی لو

علیرضا

دانشگاه اصفهان

مطیع

مهدی

دانشگاه کاشان

مدنی

امیر حسین

دانشگاه گیلان

نیکویی

علیرضا

دانشگاه خلیج فارس

غلامی

مجاهد

دانشگاه سلمان فارسی کازورن

محمودی

علی محمد

دانشگاه خلیج فارس

آقادادی

سمانه‌السادات

دانشگاه اصفهان

مدنی

فاطمه السادات

دانشگاه امام حسین

آدینه

روح اله

دانشگاه خوارزمی

نوه ابراهیم

دکتر عبدالرحیم

دانشگاه تهران

باقری

خسرو

دانشگاه مازندران

رضوانیان

قدسیه

 

جعفری

طیبه

دانشگاه خلیج فارس

محمدی فشارکی

محسن

دانشگاه ارومیه

نزهت

بهمن

 

ربیع

وجیهه

دانشگاه خوارزمی

شادروی منش

دکتر محمد

دانشگاه خلیج فارس

همتیان

محبوبه

دانشگاه کاشان

روحانی

رضا

 

کلانتری

مهرداد

، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی

خراسانی

محبوبه

دانشگاه خلیج فارس

براتی

محمود

دانشگاه اراک

زندمقدم

ساسان

دانشگاه اصفهان

کاظمی

مرضیه

دانشگاه تهران،.

حاجیان نژاد

علیرضا