اخذ درجه علمی از وزارت علوم

* بر اساس ر‌ا‌ٔی مورخ 11/6/85 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، درجه علمی به نشریه »گوهر گویا» اعطا گردید و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران منتشر می‌شود.