لیست داوران 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

سیدمحمدرضا

ابن الرسول

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

اسراءالسادات

احمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

علی اکبر

احمدی دارانی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

تقی

اژه ای

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

نقیسه

اهل سرودی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

محمدابرهیم

ایرج پور

استادیار/ دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4883016/mohammad-ebrahim-irajpour/

غلامعلی

ایزدی

مربی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

طاهره

ایشانی

استادیار/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

حسین

آقاحسینی

استاد/ دانشگاه اصفهان

 

سمانه‌السادات

آقادادی

دانشگاه اصفهان

 

مسعود

آلگونه

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

سجاد

آیدنلو

دانشیار/ دانشگاه پیام نور ارومیه

https://publons.com/researcher/4925824/sajjad-aydenloo/

محمود

براتی

استاد/ دانشگاه اصفهان

 

محمد

بهنام فر

استاد/ دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/4962729/mohammad-behnamfar/

طیبه

پرتوی راد

استادیار/ دانشگاه حضرت معصومه(س)

 

خلیل

پروینی

استاد/ دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا

پورشبانان

استادیار/ دانشگاه هنر تهران

https://publons.com/researcher/4921763/alireza-pourshabanan/

محمد

تقوی

دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3116400/mohammad-taghavi/

احمد

تمیم داری

استادیار/ دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4935101/ahmad-tamimdari/

سمانه

جعفری

استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

 

مریم

جلالی

استادیار

 

حسین

حسن پور آلاشتی

دانشیار/ پردیس دانشگاه مازندران

 

مریم

حسینی

استاد/ دانشگاه الزهرا (س)

 

علی

خانی

دانشگاه اصفهان

 

اشرف

خسروی

دانشگاه اصفهان

 

امید

ذاکری کیش

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

وجیهه

ربیع

 

 

مهدی

رضایی

دانشیار/ دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 

سیده مریم

روضاتیان

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

احسان

رئیسی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3472336/ehsan-reisi/

سید مهدی

زرقانی

استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

 

ساسان

زندمقدم

دانشگاه اراک

 

الهام

سیدان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

نصرالله

شاملی

استاد/ دانشگاه اصفهان

 

حمیدرضا

شعیری

دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد

شهبا

استاد/ دانشگاه هنر، تهران

 

مریم

شیرانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

قدرت اله

طاهری

دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی

 

فاطمه سادات

طاهری

استادیار/ دانشگاه کاشان

 

خاتمی

طیب

دانشگاه تهران

 

حبیب اله

عباسی

استاد/ دانشگاه خوارزمی

 

مهیار

علوی مقدم

دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسعود

فروزنده

دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

 

علیرضا

فولادی

دانشیار/ دانشگاه کاشان

 

قدرت

قاسمی پور

دانشیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

 

فرزاد

قائمی

استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکبر

کلاهدوزان

استادیار/ دانشگاه علوم پزشکی

 

مهدی

لک زایی

استادیار/ دانشگاه ادیان و مذاهب قم

 

مهنوش

مانی

مربی

 

مهدی

محبتی

دانشیار/ دانشگاه زنجان

 

معصومه

محمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

علی

محمدی آسیابادی

دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

 

علیرضا

محمدی کله سر

دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

 

علی محمد

محمودی

استادیار/ دانشگاه سلمان فارسی

 

امیر حسین

مدنی

استادیار/ دانشگاه کاشان

 

رحمان

مشتاق مهر

استاد/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

مهدی

مطیع

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

موحدی

دانشیار/ دانشگاه قم

 

علی اصغر

میرباقری فرد

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

مریم

نافلی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

علیرضا

نبی لو

استاد/ دانشگاه قم

 

زهره

نجفی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

 

وحیده

نوروززاده

دانشگاه تهران

 

علیرضا

نیکویی

دانشیار/ دانشگاه گیلان

 

محبوبه

همتیان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

 

پارسا

یعقوبی جنبه سرایی

استاد/ دانشگاه کردستان

 

محمدکاظم

یوسف پور

دانشیار/ دانشگاه گیلان