لیست داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

سیدمحمدرضا

ابن الرسول

استاد/ دانشگاه اصفهان

اسراءالسادات

احمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علی اکبر

احمدی دارانی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

نقیسه

اهل سرودی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

زهرا

ایرانمنش

استادیار/ دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر کرمان

محمدابرهیم

ایرج پور

دانشیار/ دانشگاه پیام نور اصفهان

حسین

آقاحسینی

استاد/ دانشگاه اصفهان

سمانه السادات

آقادادی

دانشگاه اصفهان

مسعود

آلگونه

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمود

براتی

استاد/ دانشگاه اصفهان

طیبه

جعفری

 

سمانه

جعفری

استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

احمد

خاتمی

استاد/ دانشگاه تهران

محبوبه

خراسانی

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

اشرف

خسروی

دانشگاه اصفهان

مریم

درپر

استادیار/ دانشگاه کوثر بجنورد

مهدی

دشتی

دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبائی

امید

ذاکری کیش

استادیار/ دانشگاه اصفهان

حسن

ذوالفقاری

دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی

رشیدی آشجردی

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

مهدی

رضایی

دانشیار/ دانشگاه سلمان فارسی کازرون

رسول

رکنی زاده

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

سیده مریم

روضاتیان

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

احسان

رئیسی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

سید مهدی

زرقانی

استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

ساسان

زندمقدم

دانشگاه اصفهان

الهام

سیدان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

احمد

شعبانی

استاد/ دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

شعیری

دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

مریم

شیرانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

قدرت اله

طاهری

دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی

قربان

علمی

دانشیار/ دانشگاه تهران

علیرضا

فولادی

دانشیار/ دانشگاه کاشان

قدرت

قاسمی پور

دانشیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

امیر

قمرانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

معصومه

محمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علی

محمدی آسیابادی

دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

علیرضا

محمدی کله سر

استادیار/ دانشگاه شهرکرد

مریم

محمودی

دانشیار/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان

علی محمد

محمودی

دانشگاه اقلید

محمود

مدبری

استاد/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی

مطیع

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

مجید

منصوری

استادیار/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

مریم

نافلی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علیرضا

نبی لو

استاد/ دانشگاه قم

زهره

نجفی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

بهمن

نزهت

استادیار/ دانشگاه ارومیه

وحیده

نوروززاده

تهران

علیرضا

نیکویی

دانشیار/ دانشگاه گیلان

محبوبه

همتیان

استادیار/ دانشگاه اصفهان