تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده اصفهان، معاونت پژوهش وفناوری,اداره انتشارات دفتر نشریه پژوهش های ادب عرفانی

نویسنده گرامی:اطلاعات مربوط به فرایند داوری مقاله شما از طریق پرونده مقاله قابل پیگیری است.درصورت داشتن پرسش احتمالی به دوصورت تبادل پیام از طریق سامانه یاتماس تلفنی باشماره 03137934125 فقط ازساعت 10 الی 12 (شنبه تاچهارشنبه) آنرامطرح نمایید.


CAPTCHA Image