اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1756
تعداد پذیرش 347
تعداد عدم پذیرش 1145

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 337
تعداد مشاهده مقاله 959623
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 176801
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 113 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 281 روز
متوسط زمان داوری 59 روز
متوسط زمان پذیرش 1096 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1494 روز
درصد پذیرش 20 %