آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1771
تعداد پذیرش 348
تعداد عدم پذیرش 1154

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 341
تعداد مشاهده مقاله 1020011
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 180411
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 111 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 280 روز
متوسط زمان داوری 59 روز
متوسط زمان پذیرش 1094 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1494 روز
درصد پذیرش 20 %