آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 143
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 11646
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2721
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 278 روز
درصد پذیرش 8 %