آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 125
تعداد پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش 54

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 5172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1750
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
درصد پذیرش 5 %