مقاله پژوهشی
2. جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس

مهدیه جلالی؛ حسین اقاحسینی؛ مریم محمودی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.104940.1098

چکیده
  برای لولی (کولی یا لوری) در لغت‌نامه‌ها معانی مختلفی بیان شده است. حضور لولیان در ادبیات شفاهی و کتاب‌های اسطوره و تاریخ کهن و آثار معاصر، متفاوت است. در ادب فارسی این کلمه همراه با ملازماتش در کلیاتشمس کاربرد برجسته‌ای دارد. پیش از مولانا، این واژه تنها در حد یک کلمه، بدون نماد و استعاره و رمز کاربرد داشت؛ اما مولانا لولی را هم‌رتبة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. فرامتن‌های سلامان و ابسال

سیده مریم روضاتیان؛ نجمه گرامی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 25-46

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.101678.1025

چکیده
  سلامان و ابسال، داستانی رمزی و تمثیلی است که در تمدن یونانی ریشه دارد؛ اما در فضای فرهنگ ایرانی پرورده شده است. وجود روایات متعدد از این داستان در پیشینۀ ادبی ایران، بیانگر اهمیت آن در میان اندیشمندان ایرانی است. قابلیت‌های بالقوۀ این اثر رمزی در ایجاد مضامین عمیق، دست‌مایۀ شاعران و نویسندگان بسیاری قرار گرفته است؛ پدیدآورندگانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ

جهاندوست سبزعلیپور؛ سهیلا وزیری

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.101117.1015

چکیده
  امروزه مطالعات زبان‌شناسی شناختی به این مهم دست یافته است که بشر بدون استعارة مفهومی توانایی اندیشیدن ندارد. با کمک‌گرفتن از استعارة مفهومی افزون‌بر راه‌یابی به ذهن اهل زبان، با افکار آنان نیز بیشتر می‌توان آشنا شد. باتوجه‌به شیوة تفکر بشر می‌توان دریافت انسان برای بیان امور معنوی و ماورای فیزیک، به امور مادی و برخی مصداق‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه

اکبر راشدی‌نیا

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.83101.0

چکیده
  خواجه یوسف همدانی از عارفان بزرگ سدۀ پنجم و ششم ایران اسلامی است که به سبب قرارگرفتن در طریقت نقشبندیه جایگاهی ویژه برای نقشبندیان دارد. خواجه یوسف همدانی، خواجه عبدالخالق غجدوانی (مهم‌ترین فرد سلسلۀ نقشبندی) را به ابوعلی فارمدی، ابوالقاسم کرگان، ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، امام صادق(ع) و سپس از دو راه به پیامبر اکرم(ص) پیوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه

مجاهد غلامی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.103459.1067

چکیده
  با رواج روانشناسی مثبت‌نگر، مطالعات روانشناسی از تفکر در جنبه‌های منفی روان انسان به تأمل بر جنبه‌های مثبت روانی تغییر مسیر داد و روانشناسان، شادی را نیز در جایگاه یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و سلامت روانی بازخوانی کردند. این موضوع در مطالعات ایشان، به‌ویژه کنجکاوی در عوامل ایجاد شادی، فصل پردامنه‌ای را دربرگرفت. سرانجام آنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ آرزو ابراهیمی دینانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.106069.1131

چکیده
  پژوهشگران در مطالعات علم‌سنجی با ارزیابی تخصصی پژوهش‌های علمی، بسیاری از جنبه‌های پویایی علم را مطالعه می‌کنند. تحلیل پژوهش‌های عرفانی با استفاده از فنون علم‌سنجی، وضعیت شبکة هم‌نویسندگی پژوهشگران را در حوزة عرفان مشخص می‌کند؛ همچنین تعیین‌کنندۀ روند کمی این دسته از پژوهش‌ها و نیز پژوهشگران برتر این حوزه در پایگاه استنادی ...  بیشتر