مقاله پژوهشی
2. روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.110929.1231

چکیده
  روایت‌شناسی یا دستور زبان روایتْ رویکردی قاعده‌مند و منسجم در بررسی ساختار روایت است. این رویکرد با بررسی لایه‌های مختلف یک اثر ادبی می‌کوشد به معانی پنهان یا فراتر از متن دست یابد و قدرت فهم متن را بالا برد. نویسندگان این پژوهش تمثیل را در جایگاه گونه‌ای از انواع روایت، برپایة منسجم‌ترین قواعد و قوانین روایت‌شناسی بررسی کرده‌اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-64

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.24026

چکیده
  بررسی و تبیین سنت و مشرب عرفانی شاعرانِ عارف از ارزشمندترین پژوهش‌های ادبی ـ عرفانی و نخستین گام در شناخت آرا و اندیشه‌های عرفانی آنان است. درواقع تا مشرب عرفانی یک شاعرِ عارف به‌درستی شناخته نشود و تا معلوم نگردد جزو کدام‌یک از دو گروه عارفان سنت اول یا دوم عرفانی است، بسیاری از اشعار عرفانی او را نمی‌توان به‌درستی فهمید. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی

مریم رامین نیا

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.82884.0

چکیده
  «داستان شخصی که در عهد داوود (ع) شب و روز دعا می‌کرد که مرا روزی حلال ده بی‌رنج»درظاهر، داستانی نمادین است که مولوی در پایان داستان، از رمزها پرده برمی‌دارد و سخن آخر را مانند یک راوی مؤلف‌محور بیان می‌کند. کیفیت گفت‌وگوها و روند منطقی آنها و نیز لایه‌های درونی و بیرونی بخش‌های داستان گویای آن است که در پس این داستان نمادین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی

الهام تمدن؛ تقی اژه ای

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.117072.1369

چکیده
  صفات خداوند به دو دستۀ جمالی و جلالی تقسیم می‌شود که به‌ترتیب دربردارندۀ لطف و قهر الهی است. تجلی هریک از این صفات در قلب عارف باعث ایجاد آثاری در ذهن و زبان و رفتار او می‌شود. در این مقاله به تبیین این آثار در عارف و اهمیت و مراتب و ترتیب آنها، مقدمات و نتایج آن و دایرۀ واژگانی به‌کاررفته دربارة هریک از آنها در نوشته‌های روزبهان بقلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری

زهرا پاکزاد؛ فاطمه کلاهچیان؛ محمّد ایرانی

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-138

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.111847.1253

چکیده
  در تعریف‌های ارائه‌شده از شعر، از سه عنصر عاطفه و تخیل و موسیقی سخن می‌رود. متون نثر فارسی در دوره‌های گوناگون، کم‌و‌بیش از عناصر شعری بهره برده‌ است. در این میان، آثار صوفیانه و عارفانه، به اقتضای موضوع و مضامین، بیشتر به ویژگی‌های شعری گرایش داشته است؛ به‌گونه‌ای که گاهی درک ظرایف معنایی و کسب لذت بیش از آنکه از صورت این متون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی

علی صادقی حسن آبادی؛ عبدالله رادمرد

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-174

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.114800.1318

چکیده
  متون تفسیری، بخش مهمی از تاریخ ادبیات در جهان اسلام را تشکیل داده است. هرکدام از مفسران متناسب با دانش تخصصی، مخاطبان، مناطق جغرافیایی، دوره‌های تاریخی، مذاهب اعتقادی و... روشی را برای تفسیر قرآندر پیش گرفته‌اند. اگرچه تمام آنها در دستۀ تفسیر یا متون تفسیری قرار می‌گیرد، نشان‌دادن جنبه‌های تفاوت و اشتراک تفسیرهای مختلف و طبقه‌بندی ...  بیشتر