2. مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا

علی ارشد ریاحی؛ فاطمه زارع

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-24

چکیده
  دعا به عنوان یکی از عالی ترین مضامین الهی، همیشه مورد توجه بشریت بوده و هر انسانی به فراخور میزان درک فقر ذاتی خود به معناشناسی دعا و مسائل پیرامون آن پرداخته است. با غور و تعمق در آثار فلاسفه ای همچون ملا صدرا و عرفایی از جمله ابن عربی، اهمیت و توجه دعا و مسائل مرتبط با آن در نظر این دو متفکر برجسته می‌گردد. ملاصدرا با نگرش فلسفی خود ...  بیشتر

3. بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز

مهین پناهی؛ کبری بهمنی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-62

چکیده
  گلشن راز و شرح آن، مفاتیح الاعجاز، شرح تعالی و سلوک انسان و جهان هستی در حرکتی دوار و مستمر است. دایره های متعدد، نظام هستی را به معبدی مقدس که محل تجلی امر مینوی است، تبدیل می‌کنند. از حرکت های تودرتوی نظام هستی، تصویری ماندالایی شکل می گیرد. هر حرکت با تکرار چرخش پرگار، از نقطه ای مرکزی و ثابت برخوردار است. مرکز تمام دوایر تودرتو انسان ...  بیشتر

4. نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم

محمد راستگوفر؛ محمدفرید راستگوفر

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-82

چکیده
  از جمله نسخه‌های کتابخانة گرانبهای استاد دکتر اصغر مهدوی، رسالة عرفانی ارزشمندی است به زبان فارسی و به گمان بسیار از آغاز سدة ششم که به دلیل افتادگی‌های آغاز و انجام و به دست نرسیدن نسخه‌ دیگری از آن، نه نام رساله شناخته شده است و نه نام نویسنده‌ آن. بررسی این رساله که به گمان بسیار بازنوشت مجالس پیری عارف است نشان می‌دهد که گوینده ...  بیشتر

5. مکاشفات شبانه حافظ

شمسی رضایی؛ مریم شعبانزاده

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-104

چکیده
  حافظ در بسیاری از اشعار خود به تجربیات رویدادهای شبانه­ای اشاره کرده که دربردارندة دستاوردهای عرفانی برای او بوده است و اغلب با کاربرد واژة «دوش» و استفاده از تعابیری نظیر «دوش دیدم که...»، آنها را به تصویر می‌کشد. این تعبیر با اصطلاح «طوارق» نزد عرفا مناسبت دارد. «طوارق» به معنای آن چه در مناجات شب بر دل عارف ...  بیشتر

6. غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی

سعید زهره‌وند

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-140

چکیده
  مفهوم غربت با اندیشه، احساس و رفتار آدمی درآمیخته‌ است و در بسیاری از حوزه‌های فکری چون فلسفه، عرفان، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، ادبیات و مانند آن مجال بروز یافته ‌است. در تصوف و عرفان اسلامی نیز غربت، حضوری قابل اعتنا دارد و صاحب ابعاد معنایی و تفسیرهای گوناگون است. در این مقاله‌ پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ مفاهیم چندگانه‌ غربت ...  بیشتر

7. تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی

طاهره چهری؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-158

چکیده
  بحث تقابل­ها یکی از مهمّ­ترین مباحث مورد توجّه ساختارگرایان است که می­توان ریشة آن را در باورهای اساطیری و فرهنگی بشر دانست. این مبحث که جایگاهی ویژه در زبان­شناسی دارد، می‌تواند در پژوهش­های ادبی؛ بویژه در نقد و تحلیل متون نیز نقش ارزشمندی ایفا کند. در پژوهش حاضر به بررسی تقابل­های واژگانی در شعر حکیم سنایی، شاعر برجستة ...  بیشتر

8. درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب

نرگس گنجی؛ فاطمه اشراقی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 159-186

چکیده
  ادب کهن پارسی و به ویژه شعر عرفانی، مشتمل بر دو ویژگی انسانی عشق به جمال و تأمل در ژرفای انسان و جهان است و این دو ویژگی، توجه ادب­پژوهان و مترجمان جهان را به آثار شاعران عارف از جمله جلال­الدین مولوی معطوف کرده است. فواید آشنایی پژوهشگران ایرانی با آنچه در زبان­ها و ملت­های دیگر در زمینه­ ترجمه و پژوهش ادبیات فارسی می­گذرد، ...  بیشتر