1. بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت

اسحاق طغیانی؛ رضوان وطن خواه

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-28

چکیده
    بهرام گور و بهرام چوبین از چهره‌های برجسته شاهنامه‌اند. به نظر می رسد، داستان زندگی این دو قهرمان، درگذر زمان دستخوش روایتهای افسانه‌ای و عامیانه شده و تا اندازه‌ای در هاله رمز و ابهام فرو رفته است. تشابه در برخی از روایات و حوادث زندگی این دو، این فرضیه را قوّت می بخشد که این وقایع مربوط به زندگی یک نفر است. با وجود این از خلال ...  بیشتر

2. ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران

رحمان مشتاق مهر؛ رضا صادقی شهپر

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-56

چکیده
  اقلیم گرایی در داستان نویسی معاصر ایران به طور جدّی از دهه هزار و سیصد و سی شمسی آغاز می‌شود و در دهه‌های چهل و پنجاه به اوج خود می‌رسد. داستان‌های اقلیمی غالباً بازتاب دهنده ویژگی‌ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب و رسوم منطقه‌ای جغرافیایی‌اند. با توجّه به خاستگاه نویسندگان و ویژگی‌های اقلیمی بازتابیده در آثارشان، ...  بیشتر

3. تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب

سید کاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ سید مجتبی حسینی

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-92

چکیده
    تحلیل روانی افراد برمبنای روان شناسی رنگ، یکی از شیوه‌های رایج در روان شناسی محسوب می‌شود. کسانی که به اختیار و آگاهانه و بر پایه علاقه و سلیقه به انتخاب رنگ ها دست می زنند، زمینه را برای تحلیل روانی خود به دست می دهند.   صائب شاخص‌ترین چهره ادبی قرن یازدهم هجری و یکی از پرکارترین شاعران این مرز وبوم گزینه مناسبی برای تحلیل روان ...  بیشتر

4. اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی

غلامرضا رحیمی؛ فرشته محمدزاده

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-112

چکیده
    تمثیل یکی از مباحث گسترده، پرسابقه و پرکاربرد در اشعار شاعران در دوره‌های مختلف شعر فارسی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در کتابهای بیانی و بلاغی تعریفهای متعدد و پریشانی برای آن نقل کرده‌اند. خاقانی که یکی از نمایندگان صاحب سبک شعر در دوره سلجوقی محسوب می شود، به مقوله تمثیل نگاهی ویژه دارد. در این مقاله نگارندگان در ابتدا ضمن ...  بیشتر

5. منطق تصویری شعر

رحیم کوشش

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-136

چکیده
    در میان عناصر تصویرساز گوناگونی که شاعر با تأمّل و تعمّد برمی­گزیند، ترکیب می­کند و به کار می­برد، از لحاظ منطقی، روابط معنایی و زیبایی­شناختی خاصی وجود دارد که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می­تواند بیش از پیش ما را در فهم و حتی نقد و تصحیح متون یاری نماید. وجود این پیوندها در میان این عناصر، موجب پیدایی اشکال خطی و هندسی ...  بیشتر

6. بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری

مریم محمودی؛ محمود عابدپور

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-156

چکیده
    متون ادبی مجموعه‌ای از ذخایر فکری و فرهنگی ملتها و بازتاب اندیشه‌ها و عقاید و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره‌ای متأثّر از جامعه و مردم و نیازهای آنان است. مسائل بسیاری همچون جامعه‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، نمودهای فرهنگی و اجتماعی و حقوق در ادبیات نهفته است؛ بنابراین در شناخت ملّت‌ها ناگزیر از آشنایی با ادبیات آنها هستیم. ...  بیشتر

7. ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی

محمدکاظم یوسف پور؛ محسن بتلاب اکبرآبادی

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-178

چکیده
  روزه وقتی در ساختار اندیشگانی عارفان قرار می‌گیرد، بنا بر ویژگی بطن‌گرا و تأویلی عرفان، از حوزه معنای ظاهر شرعی فراتر رفته، با گسترش معنایی، جایگاهی فرا‌شرعی می‌یابد تا جایی که گاه توجه به روزه شرعی از مبطلات این روزۀ فرا‌شرعی می‌شود. ساختار صیروری- دیالکتیک عرفان که پدیده‌ها را در فرایند ایجاب و سلب، پیوسته در معرض شدن قرار می‌دهد، ...  بیشتر

8. مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو

فرشته محجوب

دوره 4، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 179-206

چکیده
    در ادبیات فارسی مولانا از برجسته‌ترین شاعرانی است که درسرودن مضامین عارفانه دستی توانا دارد و تمثیلاتش مشحون از معرفت و عشق است. از زمره این حکایات عرفانی داستان مرد و گنج از دفتر ششم مثنوی معنوی است که رد پای این شناخت را بوضوح در کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو می بینیم. این تأثیر انسان راوادار می سازدکه بر فراگیر بودن اندیشه عالی ...  بیشتر