نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
ع ابراهیمی مهر ------
سیدمحمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
اسراءالسادات احمدی دانشگاه اصفهان
علی اکبر احمدی دارانی عضو هیات علمی
سجاد آیدنلو دانشگاه پیام نور ارومیه
روح اله آدینه عرفان و اخلاق دانشگاه امام حسین
زهرا ایرانمنش
محمدابرهیم ایرج پور دانشگاه پیام نور
غلامعلی ایزدی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
تقی اژه ای ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران
داود اسپرهم تهران - سعادت آباد- علامه جنوبی- دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
مریم اسماعیلی دانشگاه اصفهان
طاهره ایشانی تهران. بزرگراه کردستان. خ 64 غربی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اشرف امامی ادیان و عرفان / الهیات/ فردوسی مشهد
احسان آقابابایی
حسین آقاحسینی دانشگاه اصفهان
سمانه‌السادات آقادادی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
مسعود آلگونه دانشگاه اصفهان، ایران
مهدی امامی جمعه
شعله امیری اصفهان
احمد امیری خراسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا امینی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
نقیسه اهل سرودی دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات گروه فلسفه و کلام
خسرو باقری دانشگاه تهران
علی اکبر باقری خلیلی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران- بابلسر
محمود براتی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
محمد بهنام فر دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی
منصور پیرانی مطالعات تطبیقی عرفانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
طیبه پرتوی راد گروه آموزشی زبان انگلیسی و مطالعات اسلامی- دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)- قم_ ایران
اعظم پرچم اصفهان
خلیل پروینی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله پناهی مبانی عرفان و تصوف زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا پورشبانان گروه آموزشی عمومی، دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر تهران،شهر تهران، ایران
مهدی تدین عضو هیات علمی
احمد تمیم داری تهران
سوسن جبری
سمانه جعفری
طیبه جعفری ایران
میلاد جعفرپور نسخه پژوهی و تصحیح متن استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
علی جلالی ------
مریم جلالی
فرانک جهانگرد بزرگراه کردستان- خیابان شصت و چهارم غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مظفر چشمه سهرابی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی چلونگر دانشگاه اصفهان
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
راضیه حجتی زاده دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
حسن حیدری اراک-فلکه شریعتی -دانشگاه اراک-دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدحسین حیدری دانشگاه
مریم حسینی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
حسین حسن پور آلاشتی پردیس دانشگاه مازندران
صحبت الله حسنوند
احمد خاتمی استاد
محمد خاکپور سایر دانشگاه تبریز، گروه زبان و ادبیات فارسی
علی خانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
محبوبه خراسانی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
اشرف خسروی واژه پژوهی دانشگاه اصفهان
احمد خواجه ایم مشهد
طاهره خوشحال دستجردی گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
نجمه دری دانشگاه تربیت مدرس
مریم درپر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
مهدی دشتی
حمید دهقان گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
جواد دهقانیان مدرس دانشگاه
امید ذاکری کیش گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
محمد راستگو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، ایران
سید محمد راستگو فر
محمد راسخ مهند گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی،همدان، ایران.
اکبر راشدی‌نیا قم- بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان نور - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
وجیهه ربیع
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان، گروه عربی
سعید رحیمیان
سکینه رسمی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز
مرتضی رشیدی آشجردی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
احمد رضی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
ابراهیم رضایی گروه معارف اهل بیت (ع)، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)
احمد رضایی استاد دانشگاه
حدائق رضایی دانشگاه اصفهان Linguistics Department. Foreign Languages Faculty, University of Isfahan
مهدی رضایی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
والی رضایی اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی زبان‌های خارجی- گروه زبان‌شناسی
زینب رضاپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی رضائی کازرون دانشگاه سلمان فارسی
قدسیه رضوانیان بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی
رسول رکنی زاده اصفهان
وحید رویانی دانشگاه گلستان
رضا روحانی نظریه‌های ادبی/ نظریه هرمنوتیکی (خوانش و دریافت متن) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
سیده مریم روضاتیان دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران
احسان رئیسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
سید مهدی زرقانی مشهد - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد _ دانشکده ادبیات و علوم انسانی _ گروه زبان و ادبیات فارسی
ساسان زندمقدم دانشگاه اراک
آیانو ساساکی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو
سلمان ساکت استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
الهام سیدان اصفهان
دکتر محمد شادروی منش تاریخ عرفان و تصوف دانشگاه خوارزمی
نصرالله شاملی استاد
جعفر شانظری استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات و معارف اهل البیت
عباس شیخ شعاعی فلسفه
مریم شیرانی دانشگاه اصفهان
احمد شعبانی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
مریم شعبان زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا شعیری دانشیار
سعید شفیعیون دانشگاه اصفهان
محمدجواد شمس قزوین
محمد شهبا روایت شناسی (متون عرفانی) گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مجید صادقی حسن ابادی
علی صادقی شهپر مطالعات تطبیقی عرفانی گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان،ایران
حسین صافی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی صباغی مطالعات تطبیقی عرفانی گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
فریبرز صدیقی ارفعی استادیار دانشگاه کاشان
حکمت الله صفری اصفهان
فاطمه سادات طاهری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.
قدرت اله طاهری دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
نجمه طاهری کرمان
زهیر طیب دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
اسحاق طغیانی دانشگاه اصفهان
مولود طلایی دانش آموخته
حبیب اله عباسی دانشگاه خوارزمی
محمدامیر عبیدی نیا سایر گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه ارومیه
مهدی عرب جعفری محمدآبادی اصفهان محمدآباد جرقویه کوچه اندیشه
پارسا یعقوبی جنبه سرایی دانشگاه کردستان
قربان علمی
بتول علی نژاد
مهیار علوی مقدم مشهد-
عبدالرحیم عناقه دهاقان خیابان شهید علی نوری پلاک 10
مجاهد غلامی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
احمد فرشبافیان سایر گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی-دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
مسعود فروزنده دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی
نسرین فقیه ملک مرزبان دانشگاه الزهرا
علیرضا فولادی زبان عرفانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
قدرت قاسمی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد قائمی دانشگاه فردوسی مشهد
احسان قبول لبنان
امیر قمرانی عرفان و فلسفه استادیار روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
نامیر کاراخلیلویچ دانشگاه سارایوو
مرضیه کاظمی سنت دوم عرفانی/ انسان‌شناسی دانشگاه اصفهان
علی کرباسی زاده دانشگاه اصفهان
پرستو کریمی اصفهان
مهرداد کلانتری عضو هیات علمی
اکبر کلاهدوزان دانشگاه علوم پزشکی
رحیم کوشش
سید جمال گلشنی اصفهان
مهدی لک زایی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم دکتری ادیان و عرفان تطبیقی
احمدرضا یلمه‌ها عضو هیات علمی
تیمور مالمیر دانشگاه کردستان
مهنوش مانی زبان عرفانی دانشگاه
مهدی محبتی مطالعات بین‌رشته‌ای، میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای عضو هیات علمی.دانشگاه زنجان
فرشته محجوب عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور
مرتضی محسنی زبان عرفانی زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه مازندران
معصومه محمدی اصفهان
علی محمدی آسیابادی
محسن محمدی فشارکی اصفهان
علیرضا محمدی کله سر دانشگاه شهرکرد. دانشکده ادبیات. گروه زبان و ادبیات فارسی
علی محمد محمودی زبان عرفانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازورن
مریم محمودی دهاقان- دانشگاه ازاد اسلامی
محمود مدبری دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مدرسی
امیر حسین مدنی دانشگاه کاشان
فاطمه السادات مدنی دانشگاه اصفهان
علی اصغر میرباقری فرد
لیلا میرمجربیان
رحمان مشتاق مهر نسخه پژوهی و تصحیح متن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جلیل مشیدی عضو هیات علمی
مهدی مطیع دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا معینی فرد دانش آموخته دکتری
اصغر منتظرالقائم
مجید منصوری همدان- روبروی بوستان مردم- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی- مجید منصوری
محمدرضا موحدی تاریخ عرفان و تصوف دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم، ایران
حسین مولوی دانشگاه اصفهان
حامد ناجی اصفهان
شهرزاد نیازی
مریم نافلی دانشگاه اصفهان
علیرضا نبی لو تاریخ عرفان و تصوف عضو هیات علمی
محمدرضا نجاریان عضو هیأت علمی
زهره نجفی گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهمن نزهت دانشگاه ارومیه
روح اله نصیری دانشگاه اصفهان
علیرضا نیکویی دانشگاه گیلان
وحیده نوروززاده تهران
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم دانشگاه خوارزمی
محبوبه همتیان هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محمدرضا یوسفی دانشگاه قم
محمدکاظم یوسف پور دانشگاه گیلان