راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم، خواهشمند است زین‌پس چکیده فارسی مقالات خود را به صورت ساده (بدون بخش‌بندی) ارسال نمایید.

 برای دریافت فایل pdf راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید.

1- راهنمای ارسال مقاله

1-1 ثبت نام در سامانه

برای ارسال مقاله ابتدا باید مراحل ثبت‌نام در سامانه انجام شود. ثبت‌نام در سامانه رایگان است و نیازی به تأیید مدیر سامانه ندارد. پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به رایانامۀ شما ارسال می‌شود. بنابراین، نشانی رایانامه‌ای را که به آن دسترسی دارید، به‌درستی و با دقت وارد کنید. پس از دریافت رمز عبور می‌توانید وارد سامانه شوید. توصیه می‌شود فقط یک بار در سامانه ثبت‌نام کنید.

2-1- تکمیل اطلاعات مقاله و ارسال فایل

پس از ورود به سامانه، به صفحة مربوط به «نویسنده» وارد و با ورود به بخشِ «ارسال مقالة جدید» اطلاعات مقاله را تکمیل کنید. پیش از ارسال مقاله، حتماً بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای نگارش مقاله با‌ دقت مطالعه شود و مقاله براساسِ شیوه‌نامة مجله تنظیم گردد. لطفاً در هنگام ثبت اطلاعات به نکات زیر توجه کنید:

 • برای ثبت‌نام و ارسال مقاله از یک نشانی استفاده کنید.
 • برای تصریح در روند داوری و بررسی مقاله، نام دو داور را در حوزة تخصصی مقالۀ خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، رایانامه دانشگاهی، مرتبۀ علمی، تخصص و شمارۀ تماس) درج کنید.
 • در صورتی‌که مقالۀ شما حامی مالی یا تأمین‌کنندۀ اعتبار پژوهشی دارد، یا برگرفته از طرح پژوهشی است، اطلاعات مربوط به آن‌را در یک پاراگراف با عنوانِ «تشکر و قدردانی» در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع وارد کنید.
 • لطفاً در بخش مربوط به «اضافه‌کردن فایل‌­ها»، فایل‌های زیر را بارگذاری کنید:
 • فایل تعارض منافع با عنوانِ «فرم تعارض منافع»
 • فایل تعهدنامه با عنوانِ «نامه به سردبیر»
 • فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.
 • فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان
 • فایل مشخصات نویسندگان
 • فایل چکیدة انگلیسی

نکته:  در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

2- قوانین دانشگاه برای نویسندگان

 • براساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامی است نویسندۀ مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیئت‌علمی دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی باشد.
 • فرم برخط (آنلاین)مشخصات نویسندگان در سامانه با دقت لازم تکمیل شود. براساسِ قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ وجه در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر نویسندة مسئول، تغییر ترتیب، تعداد، مرتبۀ علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول وجود ندارد (دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل کنند).
 • دانشجویان دکتری برای چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ خود باید اسامی نویسندگان را به این‌ترتیب وارد کنند:
 • نام دانشجو
 • استاد یا استادان راهنما (نویسندۀ مسئول)
 • استاد مشاور (درصورت داشتن استاد مشاور)
 • 4- هزینۀ بررسی مقاله براساسِ مصوبۀ دانشگاه 100000 تومان است که پس از بررسی مقاله در هیئت تحریریه و  تغییر وضعیت مقاله به «منتظر برای پرداخت هزینه» به‌صورت آنلاین (برخط) پرداخت می‌شود و هزینۀ انتشار نیز پس از انجام داوری و تأیید علمی مقاله دریافت می‌شود (مبلغ 350000 تومان).
 • نظر به اینکه تغییر نویسندۀ مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان‌پذیر نیست، در صورت نیاز، پیش از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوط در این‌زمینه انجام شود.
 • در سامانۀ نشریه، قسمت وابستگی‌های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود:

- ( فارسی:  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (مؤسسه آموزشی)، شهر، کشور)

- (انگلیسی: Department, Faculty, University (Institution), City, Country)

 • تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان پیش از ورود به فرایند داوری با نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب بررسی می‌شوند.
 • نویسندگان موظفند تا هنگامی‌که تکلیف مقاله در نشریه روشن نشده است، مقالۀ خود را برای نشریۀ دیگری ارسال نکنند. در صورت رعایت‌نشدن اصول اخلاقی نشر و مشاهدة موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال هم‌زمان به نشریات دیگر یا کپی‌برداری، بسته به مورد، به یکی از شیوه‌های زیر با نویسنده یا نویسندگان برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسندۀ مسئول مقاله؛

ب) محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به‌مدت یک سال؛

ج) اطلاع‌دادن تخلف علمی به سازمان متبوع نویسندۀ مسئول مقاله.

 • تمام یا قسمتی از مقالۀ ارسالی نباید در هیچ مجلة دیگری به چاپ رسیده باشد؛ در صورتی‌که مقاله قبلاً در کنفرانس‌های علمی ارائه شده است، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوط اعلام شود.
 • مسئولیت درستی و نادرستی مندرجات مقاله به عهدۀ نویسنده است.

3 - شرایط علمی مقاله

پذیرش مقاله در این نشریه منوط به احراز شرایط علمی است. مقاله باید اصالت و نوآوری داشته باشد، نتیجۀ پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد و در تنظیم آن روش تحقیق مناسب رعایت و از منابع معتبر، اصیل و به‌­روز استفاده شود.

در این نشریه انواع مقالاتِ «پژوهشی»، «مروری»، «کوتاه»، «مطالعة موردی»، «روش‌شناختی»، «مفهومی»، «کاربردی»، «نقطه‌نظر»، «ترویجی» و «نقد کتاب» پذیرش می‌شود.

 4- راهنمای نگارش مقالات

 4-1- ساختار کلی مقاله

 4-1-1- تعداد کلمات

 • مقالات پژوهشی، مروری، مطالعة موردی، روش‌شناختی، مفهومی، کاربردی، نقطه‌نظر و ترویجی به‌طور متوسط بین 4000 تا 8000 کلمه تنظیم ‌شود.
 • مقالات کوتاه و نقد کتاب بین 2000 تا 3000 کلمه است.

4-1-2- بخش‌های مختلف مقاله

 • عنوان لاتین مقاله
 • نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و وابستگی‌های سازمانی به لاتین و رایانامة نویسندگان
 • چکیدۀ مقاله به لاتین (Extended Abstract)
 • عنوان مقاله به فارسی: عنوان مقاله باید کوتاه، گویا و منعکس‌کنندۀ محتوای مقاله باشد.
 • چکیدۀ فارسی: در چکیده فارسی از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، جدول­‌ها، فرمول‌ها، و مراجع‌ پرهیز شود. چکیده باید بین 150 تا 250 واژه تنظیم شود.
 • واژه‌های کلیدی: این واژه‌ها شامل 3 تا 6 واژه از واژه‌های کلیدی و پربسامد مقاله است که به ترتیب اهمیت ذکر می‌شود.
 • 1ـ مقدمه: این بخش حدودِ یک صفحه است و ضرورت انجام پژوهش، پرسش یا پرسش‌های پژوهش و اهداف پژوهش را در برمی‌گیرد.
 • 2ـ پیشینۀ پژوهش: در این بخش نویسنده به شیوة توصیفی‌ـ‌تحلیلی به پیشینۀ مطالعات انجام‌شده اشاره می‌کند (ترجیحاً با نظم منطقی ازحیث ارتباط با موضوع مقاله مرتب شود). در مقالات مروری نیازی به ذکر پیشینه نیست.
 • 3ـ چهارچوب نظری پژوهش: مبانی نظری پژوهش در حدی که در بررسی و تحلیل داده‌ها مفید خواهد بود، در این بخش ذکر می‌شود.
 • 4ـ بحث و بررسی: در این قسمت با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شود.
 • 5ـ نتیجه‌گیری: در این قسمت یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش به‌طور دقیق و روشن ارائه می‌شود.
 • 6ـ تقدیر و تشکر: در صورت لزوم، تقدیر و تشکر از افراد و سازمان‌­های حمایتگر ذکر می‌شود و در صورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا طرح تحقیقاتی و مانند آن است، ذکر می‌شود.
 • یادداشت‌ها: درصورتی‌که مقاله دارای پی‌نوشت است، در پایان مقاله و پیش از منابع ذکر می‌شود.
 • پیوست­‌ها: در صورت وجود پیوست در انتهای مقاله اضافه می‌شود.
 • منابع: منابع ابتدا طبق‌ شیوه‌نامة نشریه به روش APA (با متمایزکردن منابع فارسی و لاتین) ذکر می‌شود (نیازی به تفکیک مقالات و کتاب‌ها نیست) و برگردان منابع به زبان انگلیسی در ادامه می‌آید. در برگردان منابع لازم است نکات زیر رعایت شود:
 • عنوان کتاب‌ها و مقالات قدیم فارسی یا عربی بدون ترجمۀ عنوان فقط به انگلیسی آوانویسی شود.
 • کتاب‌ها و مقالات جدید فارسی که عنوان انگلیسی هم دارد، به زبان انگلیسی در منابع ذکر شود.
 • کتاب‌های جدید فارسی یا عربی که فاقد عنوان انگلیسی هستند، بدون ترجمۀ عنوان فقط به انگلیسی آوانویسی شود.
 • برای مقالاتی که در مجلات به چاپ رسیده‌ است، چنانچه مجله قدیمی باشد و عنوان انگلیسی نداشته باشد، کافی است نام مجله آوانویسی شود. در غیر این‌صورت ضروری است عنوان انگلیسی مجله درج شود.

جدول راهنمای الفبای آوانویسی

 

نشانه فارسی

نشانه بین‌المللی

کلمۀ معیار

ب

/ b/

برگ

پ

/p/

پر

ت

/t/

تاس

ث

/ɵ/

ثریا

ج

/j/

جوان

چ

/č/

چادر

ح

/h/

حرام

خ

/x/

خدا

د

/d/

درد

ذ

/ð/

ذرت

ر

/r/

راست

ز

/z/

زال

ژ

/ž/

ژاله

س

/s/

سلام

ش

/š/

شاد

ص

/s/

صبور

ض

/z/

ضجه

ط

/t/

طلا

ظ

/z/

ظهر

ف

/f/

فردا

ق

/ğ/

قم

ک

/k/

کار

گ

/g/

گرد

ل

/l/

لال

م

/m/

مرد

ن

/n/

نان

و

/v/

آورد

و

/w/

مولوی

ه

/h/

همه

ی

/ y/

یار

/a/

آبر

/e/

اِحترام

/o/

اُردک

آ

/â/

آدم

ای

/ĭ/

ایمان

او

/ū/

او

اِی

/ey/

کِی

اَی

/ay/

مَی

اَو

/au/

نَوم

 

4-2- شیوه ارجاع‌دهی و تنظیم فهرست منابع

 مبنای ارجاع‌دهی درون‌متن و پایان متن روش  APA (ویرایش هفتم) است؛ لازم است جزئیات این شیوه به این ترتیب رعایت شود:

 الف: ارجاع به کتاب

 • کتاب چاپی با یک نویسنده

 در ارجاعات پایانی:

 نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک.  محل نشر: نام ناشر.

مثال: شهیدی، سیدجعفر. (1364). شرح لغات و مشکلات دیوان انوری. تهران: علمی ـ فرهنگی.

Lloyd Owen, D. A. (2018). Smart water technologies and techniques: Data capture and analysis for sustainable water management. New York: John Wiley & Sons.

در ارجاعات درون متنی:

( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

 مثال: (شهیدی، 1364: 45). 

(Lloyd Owen, 2019, 2).

 • کتاب چاپی با بیش از دو نویسنده (دو تا پنج نویسنده)

در ارجاعات پایانی:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم؛ نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم؛ نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم، نام نویسنده چهارم و نام خانوادگی نویسنده پنجم، نام نویسنده پنجم. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک. محل نشر: نام ناشر.

مثال: حسینی، علی؛ جعفری، حسن؛ ایزدی، غلام؛ منانی، حنانه؛ و ماکانی، جعفر. (1380). جامعه شناسی نشر.تهران: قو.

در ارجاعات درون متنی:

بار اول: (حسینی، جعفری، ایزدی، منانی، ماکانی، 1380)

دفعات بعد: (حسینی و همکاران، 1380)

نکته: اگر کتابی شش نویسنده یا بیشتر داشته باشد، می‌توانیم در متن از کلمۀ «و همکاران» استفاده کنیم؛ اما در فهرست منابع، باید نام و نام خانوادگی همۀ نویسندگان به‌ترتیب درج شود.

 • کتاب ویرایش شده

در ارجاعات پایانی:

نام و نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک (شماره ویرایش). محل نشر: ناشر.

مثال:

خسروجردی، محمود. (1391). مدیریت ارتباطات علمی (ویرایش دوم). تهران: چاپار.

Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology (4th ed.). Boston, MA: Allyn.

در ارجاعات درون متنی:

( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).

مثال:

(خسروجردی، 1391)

 (Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010).

 • کتاب ترجمه شده

در ارجاعات پایانی:

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک (ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم). محل نشر: ناشر.

مثال:

کوهن، تامس. (1990). جامعه‌شناسی علم (ترجمه حسین غلامی). تهران: اندایش.

در ارجاعات درون متنی:

(نام خانوادگی نویسنده، سال نشر)

مثال:

(کوهن، 1990).

 ب: مقاله

 • مقالۀ منتشرشده در نشریۀ علمی:

در ارجاعات پایانی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحۀ آغاز تا پایان مقاله.

مثال:

جعفری، علی. (1389). اندیشه­های پیتربوردیو. مطالعات جامعه‌شناختی، 17 (7)، 48-25.

Harrison, R.  L., & Westwood, M. J. (2009). Preventing vicarious traumatization of mental health therapists: Identifying protective practices.  Psychotherapy:  Theory, Research, Practice, Training, 46,203-219.

در ارجاعات درون متنی:

( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).

مثال:

(جعفری، 1389)

(Harrison & Westwood, 2009)

 • مقاله منتشر شده در محیط اینترنت

در ارجاعات پایانی:

نام و نام خانوداگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شمارة صفحه آغاز تا پایان مقاله. بازیابی شده در تاریخ (روز ماه سال)، از آدرس اینترنتی.... .

مثال:

خسروجردی، محمود. (1391). ترسیم میان رشتگی در پژوهش­های علم سنجی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 (2)، 409-383. بازیابی شده در 10 آذر 1392 از :

http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108

 

Capurro, R. (2013). Go Glocal:  Intercultural Comparison of Leadership Ethics.  Infopreneurship Journal, 1 (1), pp.  1-9. Retrieved 2013, Dec. 25, from http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/GoGlocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11pp.1-91.pdf.  

در ارجاعات درون متنی:

( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).

مثال:

(خسروجردی، 1391).

(Capurro, 2013).

 • مقالۀ کنفرانس

در ارجاعات پایانی:

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان اثری که مقاله در آن چاپ شده است به صورت ایتالیک. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، محل برگزاری (شمارة صفحه آغاز تا پایان مقاله). محل نشر: نام ناشر.

مثال:

جمالی، حمیدرضا. (آبان1390). تولید علم ایران. مجموعه مقالات علم در ایران. مقاله منتشر شده در کنفرانس علوم اجتماعی ایران، تالار قدس (28-25). تهران: انجمن جیحون.

در ارجاعات درون متنی:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).

مثال: (جمالی، 1390).

ج. پایان‌­نامه‌­ها و رساله‌­ها

در ارجاعات پایانی:

نام خانوادگی پژوهشگر/دانشجو، نام. (سال نشر). عنوان پایان­نامه و یا رساله به صورت ایتالیک. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشگاه، دانشکده، گروه تحصیلی.

مثال:

خسروجردی، محمود. (1387). نقش شخصیت و باورهای معرفت‌شناختی در رفتار اطلاع جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

در ارجاعات درون متنی:

(نام خانوداگی پژوهشگر، سال انتشار)

مثال: (خسروجردی، 1387).

نمونه آوانگاری منابع

4-3- شیوة تنظیم صورت مقاله

 • برای نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2013 استفاده شود. حاشیه‌های متن مقاله از بالا و پایین 3 cm، طرفین 5/2cm  و فاصله خطوط 1 cm  باشد.
 • برای متن فارسی از قلم Bzar با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 12 استفاده شود.
 • مقاله به شیوۀ یک‌ستونه به‌صورت Justify  با چیدمان Alignment راست تنظیم شود.
 • عناوین اصلی و فرعی در مقاله به‌صورت عددی رج‌بندی می‌شود؛ به این ترتیب که عدد اصلی سمت راست و عددهای فرعی سمت چپ ذکر می‌شود (مثال: 1-1؛ 1-2؛ 1-3).
 • جدول‌ها و شکل‌ها به‌ترتیب شماره‌­گذاری می‌شود و به‌صورت وسط‌چین در متن قرار می‌گیرد. (جدول عبارت است از قرارگرفتن منظم یک سلسله داده‌ها، مانند رقم‌ها، نشانه‌ها، کوته‌نوشت‌ها، نام‌ها، مطالب چکیده و خلاصه که معمولاً به هم مربوط است. از جدول‌ها برای ارائه داده‌های کمی و نمایش روند مقایسه‌ها استفاده می‌شود. شکل روندها و ویژگی‌ها را نشان می‌دهد؛ بر رابطة میان اعداد تأکید دارد و شامل نقشه‌ها، نمودارها، تصاویر و دیگر عکس‌ها می‌شود. هر جدول یا شکل باید متکی به خود باشد و خواننده بتواند بدون نیاز به خواندن متن آن را به‌طور کامل بفهمد). برای ارجاع به جدول و شکل در متن مقاله از ذکر عبارتِ «جدول زیر» یا «شکل زیر» پرهیز شود و فقط شماره جدول یا شکل در متن مقاله درج شود.
 • عنوان جدول­‌ها در بالای جدول و عنوان شکل­‌ها در زیر آن­ به فارسی و انگلیسی درج می‌شود.
 • معادل اسامی و اصطلاحات لاتین در پاورقی ذکر می‌شود. ذکر معادل لاتین فقط یک بار انجام می‌گیرد.
 • در صورت نیاز به درج پاورقی و پی‌نوشت از دستور خودکار نرم‌افزار Word استفاده شود (endnote).

4-4- رسم‌الخط و ویژگی‌های زبانی مقاله

 • مقاله باید از منظرِ نگارشی ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت فارسی در آن رعایت شود.
 • رسم‌الخط مقاله براساسِ آخرین ویرایش «دستور خط فارسی» تنظیم شود (برای دانلود دستور خط فارسی اینجا کلیک کنید).
 • مقاله باید فاقد غلط‌های زبانی مانند اطناب، حشو، عامیانه‌نویسی، ادبی‌مآبی و ... باشد.

4- 5-شیوه‌نامة تایپ مقاله

 • در تایپ به زبان فارسی علائم سجاوندی (نقطه، ویرگول، دونقطه، علامت پرسش و ...) نیز باید به زبان فارسی تایپ شود. برای تایپ این علائم از تغییر زبان از فارسی به انگلیسی خودداری کنید.
 • بین کلمات باید فقط یک فاصله (Space) تایپ شود. حروفی مثلِ «به» (به حرف اضافه) و «و» نیز در تایپ، کلمة مستقلی در نظر گرفته می‌شوند و باید قبل و بعد از آنها یک فاصله باشد.
 • علائم نگارشی مانندِ نقطه، دونقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، علامت سؤال، علامت تعجب، گیومه بسته و پرانتز بسته چسبیده به کلمه پیش از خود تایپ می‌شوند و نیازی به فشاردادن کلید space پیش از این کلمات نیست.
 • علائم نگارشی گیومه باز («) و پرانتز باز (() با یک فاصله از کلمه پیش از خود تایپ می‌شوند و به کلمه بعد از خود می‌چسبند.
 • نیم‌فاصله در تایپ کلمات رعایت شود. برای درج نیم‌فاصله در کلماتی مانندِ «خانه‌ها» به‌جای Space در بین «خانه» و «ها» از ترکیب کلیدهای Ctrl+Shift+2یا Ctrl+Space استفاده کنید. البته لازم است قبلاً در رایانة شما ترکیب این دو کلید برای نیم‌فاصله تعریف شده باشد. برای این کار به این ترتیب عمل کنید: از منوی Insert، گزینه Symbol را انتخاب کنید. در بخشِ Characters Special گزینة No-Width Optional Break را انتخاب کنید. پس از کلیک روی این گزینه، کلید Shortcut Key را کلیک کنید. صفحة جدیدی برای شما باز می‌شود؛ در بخشِ press new Shortcut Key کلید Ctrl و Space را به‌طور هم‌زمان فشار دهید. حال کافی است تا کلید Assign را فشار دهید و کلید Close را در این منو و منوی باز بعدی کلیک کنید. از این پس می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl و Space برای نیم‌فاصله استفاده کنید.
 • از درج فاصله خالی در آخر جمله خودداری کنید.
 • در شروع پاراگراف تورفتگی تعریف کنید. البته پاراگراف اول و عنوان‌ها نیازی به تورفتگی ندارد. استفاده از کلید Space برای این منظور صحیح نیست. برای ایجاد تورفتگی در بخشِ Home گزینة paragraph را انتخاب کنید و در بخشِ special با انتخابِ گزینة first line میزان تورفتگی را مشخص کنید (مثلاً 5/0 سانتیمتر).
 • اگر می‌خواهید بخشی از متن از آغاز صفحة بعد شروع شود، به‌جای استفاده از تعداد زیادی Enter از یک‌بار فشاردادن ترکیب کلید‌های Ctrl و Enter استفاده کنید.
 • در زبان انگلیسی در تایپ اسامی خاص مانند نام شهرها، کشورها، شرکت‌‌ها، افراد و نشانی آنها، شروع کلمه با حرف بزرگ تایپ شود (مانند Tehran به جای tehran).
 • برای تایپ علامت‌های «» از ترکیب کلید‌های Shift+K و Shift+L استفاده کنید.
 • برای تایپ علامت‌های [] از ترکیب کلیدهای Shift+I و Shift+O استفاده کنید.