دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مرداد 1396، صفحه 1-142 

مقاله پژوهشی

بررسی محتوایی بحرالاسرار

صفحه 1-28

10.22108/jpll.2017.100460.0

مینا خادم الفقرا؛ مهدی تدین؛ عطا محمد رادمنش؛ محمد ابراهیم ایرج پور


کارکرد کنایه در غزلیات شمس

صفحه 95-118

10.22108/jpll.2017.83256.0

سید محسن زکی نژادیان؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده