1. رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب

نفیسه ایرانی؛ میلاد جعفرپور

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21083

چکیده
  هجویری در کشف‌المحجوب بزرگ­زاده­ای دین­ورز، پشمینه­پوشی بی‌خرقه و صوفی‌ آزاد از رسوم است. داوری­های او دربارة مشایخ گذشته و هم‌روزگارش با تأمل و شناخت همراه است. یکی از این مشایخ، حسین‌ بن‌ منصور‌ حلاج است که به گواهی تاریخ، وابستگان دستگاه خلافت عباسی مخالف او بوده‌اند. پیروان حلاج در طول تاریخ از مجازات ایمن نبود‌ه‌اند. ...  بیشتر