1. بررسی محتوایی بحرالاسرار

مینا خادم الفقرا؛ مهدی تدین؛ عطا محمد رادمنش؛ محمد ابراهیم ایرج پور

دوره 11، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2017.100460.0

چکیده
  ظهور قرآن، در میان عرب‌ها به پیدایش و گسترش بسیاری از علوم مانند بلاغت، نحو، قرائت، تاریخ، تفسیر و... انجامید. یکی از حوزه‌های علوم قرآنی،‌ انواع تفسیرهای گوناگون و رویکردهایی است که در دوره‌های مختلف از این اثر بزرگ ایجاد شده است؛ تفسیر‌های عرفانی قرآن مجید از این جمله است و البته ایرانیان مسلمان در دوره‌های گوناگون، در این زمینه ...  بیشتر