آ

 • آرین، نصیراحمد تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

 • آرین، همیلا تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

ب

 • بالو، فرزاد نگاهی تطبیقی به داستان قرآنی «موسی و خضر» و داستان «پسرخوانده» از لِف تالستوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 211-226]

پ

 • پیرحیاتی، زهرا بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]

 • پورالخاص، شکراله بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • پورنامداریان، تقی جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 81-98]

ح

 • حاج ابوکهکی، زینب بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

 • حیدری، طاهره بررسی شخصیت‌شناختی ابن‌عربی در رمان موت صغیر اثر محمدحسن علوان برپایة کهن‌الگوی آنیما [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 37-52]

 • حیدری، علی بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]

 • حسینی، مریم شیوة شکل‏گیری اصول یازده‏گانة سلسلۀ نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]

 • حمزئیان، عظیم بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

خ

 • خیاطیان، قدرت ا... بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

د

 • داور، زهرا تحلیل گفتمان انتقادی کتاب اسرارالتّوحید بر مبنای الگوی ون لیوون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

ر

 • رضایی، ابراهیم واکاوی ذات زبان و نسبت آن با حقیقت در افق هستی‌شناسانۀ مولانا و هیدگر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 215-230]

 • رضایی، رقیه واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

 • رضائی، پروین کشف‏الحقایق عزیزالدین نسفی؛ نقش‏دهی به تمثیل، تشبیه و تشبیهات تمثیلی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

ز

 • زمانی، الهام تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]

س

 • سیدآقایی رضایی، سیده مهنا نگاهی تطبیقی به داستان قرآنی «موسی و خضر» و داستان «پسرخوانده» از لِف تالستوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 211-226]

 • سلمانی، علی جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 81-98]

 • سورتیجی، رمضان واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

ش

 • شادآرام، علیرضا چیستی و چرایی تأثیر ادبیات عرفانی بر نگارگری ایرانی (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 185-210]

 • شیبانی اقدم، اشرف مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • شیبانی اقدم، اشرف بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

 • شجری، رضا رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]

 • شفق کلوانق، رقیه بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • شمشیرگرها، محبوبه بررسی درستی انتساب بحر المحبة فی اسرار المودة فی اسرار المودة ‏به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد محمد غزالی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

ص

 • صادقی حسن آبادی، علی بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • صفری، مریم مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • صلاحی، عسگر بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

 • طباطبایی عمید، رضا بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

ع

 • عربشاهی کاشی، الهام رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه تحلیل گفتمان انتقادی کتاب اسرارالتّوحید بر مبنای الگوی ون لیوون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

غ

 • غلامی، مجاهد دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 137-154]

ف

 • فتوحی رودمعجنی، محمود بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • فرضی شوب، منیره شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]

ک

 • کیانی، رضا جلوه‌های هنرآفرینی کاربردِ مفاهیم قرآنی در اشعار عرفانی حزین لاهیجی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]

 • کریمی دورکی، الهام السادات واکاوی ذات زبان و نسبت آن با حقیقت در افق هستی‌شناسانۀ مولانا و هیدگر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 215-230]

 • کوشکی، شیرین مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

گ

 • گذشتی، محمدعلی مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • گذشتی، محمدعلی بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

م

 • محرمی، رامین بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • محرمی، رامین تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]

 • محمدی، فرهاد نقدی شناخت‏شناسانه بر داستان «پادشاه و وزیر یهودی» در مثنوی معنوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 167-184]

 • مدنی، امیر حسین تأملی در پرسش متداولِ «خدای-تعالی- با تو چه کرد؟» در متون منثور عرفانی (شخصیت‌ها، دلایل و جزئیات رحمت و عذاب) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • منصوریان سرخگریه، حسین واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

 • مهری، سعید شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]

ن

 • نامور، زهرا چیستی و چرایی تأثیر ادبیات عرفانی بر نگارگری ایرانی (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 185-210]

 • نعمتی، فاروق جلوه‌های هنرآفرینی کاربردِ مفاهیم قرآنی در اشعار عرفانی حزین لاهیجی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]