ا

 • اسماعیلی، مراد مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • اکبری، سعید بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

ب

 • بالو، فرزاد بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

ج

 • جوهرچی، علیرضا بررسی آداب سلوکِ سالک از منظر سلسلة کبرویه [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]

چ

 • چالاک، سارا بررسی تکثر معنایی در حکایت «شاه و کنیزک» مولوی براساس نظام رمزگان‌ روایی رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 189-210]

ح

 • حاتمی، سعید از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]

 • حاجیان نژاد، علیرضا سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]

 • حیدری، رسول بررسی شخصیت «هدهد» در منطق‌الطیر عطار براساس نظریة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

خ

 • خسروی شکیب، محمد بررسی شخصیت «هدهد» در منطق‌الطیر عطار براساس نظریة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

د

 • درکیچ، منیر دلایل و آثار رواج پندنامۀ منسوب به عطار در بوسنی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 151-170]

ر

 • ربیع زاده، علی مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • رحیمی، امین بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

 • رحیمی زنگنه، ابراهیم بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • رستاد، الهام پژوهشی در سیر روایی-عرفانی گزارة مشهورِ «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 211-226]

 • رضی، احمد تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]

 • رضائی، پروین ‏«محو در محو و فنا اندر فنا»‏ نقد شبکة مؤلفه‏های «محو و فنا و نیستی» در غزلیات عطار از دیدگاه زبان‏شناسی ساختارگرا ‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 133-154]

 • رودگر، محمد کتم کرامات؛ علل و مبنای کتم کرامت ازسوی اولیا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 115-132]

 • رئیسی، احسان جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک در سنّت اول عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 103-114]

 • رئیسی، احسان دلایل و آثار رواج پندنامۀ منسوب به عطار در بوسنی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 151-170]

س

 • سالمیان، غلامرضا بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • سیاه کوهیان، هاتف نقد گفتمانی خوانش ابن‏عربی از آیات قرآن در اثبات فرضیة «پایان‌پذیری عذاب»‏ [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 135-150]

 • سلطان محمدی، امیر ماجرای دو اشک در شرح دو بیت از غزلیات حافظ [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

ص

 • صباغی، علی بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

ط

 • طایفی، شیرزاد شگردهای آشنایی‌‌زدایی در میمیة ابن‌‌فارض [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 171-188]

 • طباطبائی، سیدمهدی درنگی در معنای چند واژه و تعبیر در تذکرة‌الأولیاء [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]

ع

 • عاشوردخت، نادر تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]

ق

ک

 • کیانپور، شجاع بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

م

 • محجوب، فرشته نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • محمدی، حسین مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • محمدی، رسول اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم الدین از اللّمع فی التصوّف و قوت‌القلوب در موضوع سماع [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 197-210]

 • محمودی، علی محمد پژوهشی در سیر روایی-عرفانی گزارة مشهورِ «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 211-226]

 • مرادی، ایوب بررسی تکثر معنایی در حکایت «شاه و کنیزک» مولوی براساس نظام رمزگان‌ روایی رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 189-210]

 • مژگانی، نگین سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]

 • ملک ثابت، مهدی اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم الدین از اللّمع فی التصوّف و قوت‌القلوب در موضوع سماع [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 197-210]

 • مهاجری، بهاره سادات جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک در سنّت اول عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 103-114]

 • مهدوی، بتول بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

 • موسوی سنگدهی، سیده عارفه بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

ن

 • نبی لو، علیرضا بررسی آداب سلوکِ سالک از منظر سلسلة کبرویه [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]

 • نظرپور، حامد بررسی دیدگاه ابن‌برّجان دربارۀ «حَقِّ‌‌مُبِین»‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-196]

 • نیک منش، مهدی ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]

و

 • واعظ زاده، فائزه ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]

 • وطن دوست، محمدعلی بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 39-56]

 • ولی زاده، محمدمهدی بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 39-56]

ی

 • یوسف پور، محمدکاظم تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]