مقاله پژوهشی تاریخ عرفان و تصوف
1. اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم‌الدین از اللّمع فی التّصوّف اثر ابونصر سرّاج

مهدی ملک ثابت؛ رسول محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.119484.1405

چکیده
  این پژوهش بر آن است که اثرپذیری ابوحامد محمّدبن محمّد غزّالی را در تألیف احیاءعلوم الدّین (492 هـ) در زمینۀ سماع از کتاب اللُّمَع فی التصوف اثر ابونصر سَرّاج توسی و قوت القلوب ابوطالب مکی بررسی کند. تحقیق پیرامون احیاءعلوم الدّین ما را در شناخت بیشتر فرهنگ تصوف و ادبیات فارسی یاری میکند. در این پژوهش نمونه هایی مطرح و بررسی خواهد شد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
2. جبر و اختیار از دیدگاه کلام و عرفان

علی سلمانی؛ تقی پورنامداریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.123918.1505

چکیده
  جبر و اختیار همواره از مسائل مهم و بحث‌انگیز عقیدتی مسلمانان بوده که به لحاظ تاریخی، اختلافات و داوری‌های متنوعی را در میان اندیشمندان کلام و فلسفه و عرفان دامن زده است. نظریه کلامی معتزله و اشاعره پیرامون این موضوع، با مسلم گرفتن مساله دوگانگی میان انسان مکلَّف و حق طرح می‌شود هر چند کوشش هر یک در نهایت، به پاسخی متفاوت به مسأله‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
3. ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای ژانر طبقات‌الصوفیه (با تأکید بر طبقات‌الصوفیه سُلمی و خواجه عبدالله انصاری)

مهدی نیک منش؛ فائزه واعظ زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.124358.1520

چکیده
  مجموعه میراث گران‌بهای ادبیات عرفانی را با وجود تنوع مضامین و موضوعات، می‌توان در دسته‌بندی کلی متون تفسیری، آثار تعلیمی و شرح‌حال‌نویسی قرار داد. اگرچه این آثار از نظر موضوعی همپای نمونه‌های غیر عرفانی خود حرکت کرده‌اند، اما شیوه و سبک صوفیه در ورود به این مقوله‌ها همواره خاص خود بوده است. تحقیق حاضر در پی شناسایی شاخه‌ای از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
4. «محو در محو و فنا اندر فنا»؛ نقد شبکة مؤلفه‌های «محو و فنا و نیستی» در غزلیات عطار از دیدگاه زبان‌شناسی ساختارگرا

پروین رضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.124682.1525

چکیده
  این پژوهش با مطالعة غزلیات عطار به بررسی موضوع فراوانی کاربرد مفاهیم و واژگان «محو»، «فنا»، «نیستی» و... پرداخته است؛ موضوع فنا در غزل عطار دارای دایرة واژگانی متعدد و ساخت‌های زبانی در سطح‌های «واج»، «واژه»، «گروه» و «جمله» و «فرم» است؛ به‌حدی‌که اندیشة اصلی و محوری عطار در غزلیات، موضوع فناست و این موضوع ذهن و زبان شاعر را سرشار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات تطبیقی عرفانی
5. بررسی شخصیت «هدهد» در منطق‌الطیر عطار براساس نظریه‌ «خودشکوفایی» ابراهام مزلو

محمد خسروی شکیب؛ رسول حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.121383.1448

چکیده
  منطق‌الطیر عطار با طرح مبانی عرفان اسلامی به‌صورت عام و نظریه «وحدت وجود» به صورت خاص و تمثیلی و نمایشی، توانسته از شأن و جایگاه محکمی در زبان و ادبیات فارسی برخوردار شود. یکی از شخصیت‌های برجسته در این اثر، «هدهد» است که توانست با تأکید بر کنش‌جمعی و بسیج عمومی، دیگر مرغان را برای حرکتی جدید و متفاوت، متقاعد کند. منش و روش «هدهد» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخ عرفان و تصوف
6. بررسی آداب سلوکِ سالک از منظر سلسله کبرویه

علیرضا نبی لو؛ علیرضا جوهرچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.122385.1472

چکیده
  آداب سلوک و تربیت در هر حوزه‌ای، دارای اصول و روش‌های مشخصی است که هم تربیت‌کننده و هم سالک و آموزنده، باید به این اصول آگاهی و اشراف داشته باشند تا راه‌های رسیدن به مقصد و هدف اصلی برای سالک و مرید به آسانی هموار گردد. در آموزه‌های عرفانی نیز این روش‌ها بسیار اهمیت دارد و همه مکاتب و نحله های عرفانی به آنها پایبند هستند. در سلسله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
7. جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک سنت اول عرفانی

احسان رئیسی؛ بهاره سادات مهاجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.120227.1424

چکیده
  موضوعات و مباحث مربوط به سلوک عرفانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: امور اکتسابی و امور غیر مکتسب. موضوعات اکتسابی برای هر سالکی از طریق کوشش قابل دستیابی است اما امور غیر مکتسب بدون اختیار سالکان بر آنها وارد می‌شوند و برای همه قابل دستیابی نیستند بر همین اساس از این امور با عنوان «واردات» یاد می‌کنند. یکی از مهمترین واردات عرفانی ...  بیشتر