موضوعات = تاریخ تطور سنتها و مشربهای عرفانی
تعداد مقالات: 2
1. سنتی باستانی در نظام خانقاه (ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الاکل»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22108/jpll.2020.123253.1486

علیرضا حاجیان نژاد؛ نگین مژگانی


2. بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-64

10.22108/jpll.2020.116259.1350

فاطمه السادات طاهری؛ مریم پاکدل