کلیدواژه‌ها = تصوف
تعداد مقالات: 6
1. سنتی باستانی در نظام خانقاه (ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الاکل»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22108/jpll.2020.123253.1486

علیرضا حاجیان نژاد؛ نگین مژگانی


3. تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-88

10.22108/jpll.2018.100979.1014

علیرضا خواجه گیر؛ عبداله میرزاوند


4. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


5. بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-98

مهدی رضائی


6. علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-110

مهدی رضائی؛ حیدرعلی میمنه؛ ریحانه السادات داربوی