کلیدواژه‌ها = نسخه خطّی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


2. بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-104

مریم حسینی؛ الهام رستاد