نسخه پژوهی و تصحیح متن
درنگی در معنای چند واژه و تعبیر در تذکرة‌الأولیاء

سیدمهدی طباطبائی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22108/jpll.2020.124238.1516

چکیده
  انجام‌گرفتن تصحیحی جدید از هر کتاب ـ به‌شرطِ رعایت اسلوب‌ها و معیارهای علمی ـ مسیر را برای پژوهش‌های بعدی هموارتر می‌کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر، تصحیح استاد شفیعی‌کدکنی از تذکرة‌الأولیای عطار این امکان را برای پژوهشگران فراهم کرد تا به افق‌های جدیدی از این کتاب دست یابند. آشنایی مصحّح با اسلوب‌ها و معیارهای علمیِ فنّ تصحیح، ...  بیشتر

بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء

مریم روضاتیان؛ جواد یبلویی خمسلویی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 129-142

چکیده
  بیداری نخستین گام در سیر و سلوک است و تا بیداری رخ ندهد حرکت در مسیر عرفان آغاز نخواهد شد. بیداری در برخی از متون عرفانی پیش از قرن هفتم، با نام «یقظه و انتباه» ذکر شده است و اولین منزل سیر و سلوک به شمار آمده است. در برخی دیگر از متون بی آن که به اصطلاح یقظه و انتباه اشاره شود، تلویحاً در ضمن مقام توبه به آن پرداخته شده است و در پاره ...  بیشتر

غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان)

مرتضی چرمگی عمرانی؛ محسن صادقی

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 59-68

چکیده
  در این مقاله، غزلی نویافته منسوب به عطّار نیشابوری معرفی می‌شود. در کتابِ اورادالاحباب و فصوص-الآداب، برای بیان معنی «خرابات» به این غزل استشهاد شده است. ابوالمفاخر یحیی باخرزی، مؤلّف این کتاب، به طور صریح بیان داشته که این شعر از عطار نیشابوری است. علاوه بر این تصریح، قراین زبانی و نبودن در اقدم نسخ دیوان عراقی نیز مؤیّد صحّت ...  بیشتر