قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون

علی حسن زاده میرعلی؛ سید رازق رضویان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 125-146

چکیده
  با ظهور رنسانس و انقلاب صنعتی در اروپا، رمان به سبب برخورداری از قابلیت نشان­دادن واقعیت­های زندگی، جای حماسه را می­گیرد و در نیمه اول قرن بیستم، جورج لوکاچ، رمان­های رئالیستی را به‌عنوان اصلی‌ترین شکل اثر ادبی همخوان با جامعه بورژوایی مطرح می­کند. پس از او پیرو و همفکرش، لوسین گلدمن نیز هر اثر سازگار با رئالیسم را اثری ...  بیشتر