نویسنده = محمود براتی
تعداد مقالات: 4
1. گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-28

10.22108/jpll.2019.110727.1226

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


2. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


3. وقت حافظ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-128

محمود براتی


4. سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 29-52

محمود براتی