داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ع ابراهیمی مهر ------
سیدمحمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
تقی اجیه دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات فارسی
اسراءالسادات احمدی دانشگاه اصفهان
علی اکبر احمدی دارانی عضو هیات علمی
سجاد آیدنلو دانشگاه پیام نور ارومیه
زهرا ایرانمنش دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر کرمان
محمدابرهیم ایرج پور دانشگاه پیام نور
مریم اسماعیلی دانشگاه اصفهان
طاهره ایشانی تهران. بزرگراه کردستان. خ 64 غربی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین آقاحسینی دانشگاه اصفهان
سمانه السادات آقادادی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
مسعود آلگونه دانشگاه اصفهان، ایران
مهدی امامی جمعه
شعله امیری اصفهان
احمد امیری خراسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا امینی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
نقیسه اهل سرودی دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات گروه فلسفه و کلام
علی اکبر باقری خلیلی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران- بابلسر
محمود براتی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
اعظم پرچم اصفهان
مهدی تدین عضو هیات علمی
محمد تقوی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد تمیم داری تهران
سوسن جبری
سمانه جعفری
طیبه جعفری
میلاد جعفرپور نسخه پژوهی و تصحیح متن دانش آموخته دکتری، دانشگاه یزد
علی جلالی ------
فرانک جهانگرد بزرگراه کردستان- خیابان شصت و چهارم غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مظفر چشمه سهرابی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی چلونگر دانشگاه اصفهان
راضیه حجتی زاده دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
حسن حیدری اراک-فلکه شریعتی -دانشگاه اراک-دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
مریم حسینی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
صحبت الله حسنوند
احمد خاتمی استاد
محبوبه خراسانی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
اشرف خسروی واژه پژوهی دانشگاه اصفهان
احمد خواجه ایم مشهد
طاهره خوشحال دستجردی گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
مریم درپر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
مهدی دشتی
امید ذاکری کیش گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
محمد راستگو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، ایران
سید محمد راستگو فر
محمد راسخ مهند گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی،همدان، ایران.
اکبر راشدی‌نیا قم- بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان نور - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
سعید رحیمیان
مرتضی رشیدی آشجردی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
احمد رضی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
احمد رضایی استاد دانشگاه
مهدی رضایی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
والی رضایی اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی زبان‌های خارجی- گروه زبان‌شناسی
مهدی رضائی کازرون دانشگاه سلمان فارسی
قدسیه رضوانیان بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی
رسول رکنی زاده اصفهان
وحید رویانی دانشگاه گلستان
سیده مریم روضاتیان دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران
احسان رئیسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
سید مهدی زرقانی
ساسان زندمقدم دانشگاه اراک
آیانو ساساکی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو
سلمان ساکت دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
الهام سیدان اصفهان
نصرالله شاملی استاد
جعفر شانظری استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات و معارف اهل البیت
عباس شیخ شعاعی فلسفه
مریم شیرانی
احمد شعبانی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
مریم شعبانزاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حمیدرضا شعیری دانشیار
سعید شفیعیون دانشگاه اصفهان
محمدجواد شمس قزوین
مجید صادقی حسن ابادی
علی صادقی شهپر مطالعات تطبیقی عرفانی گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان،ایران
حسین صافی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی صباغی دانشگاه اراک
حکمت الله صفری اصفهان
فاطمه سادات طاهری کاشان، کیلومتر شش بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات فارسی
قدرت اله طاهری دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
نجمه طاهری کرمان
اسحاق طغیانی
مولود طلایی دانش آموخته
امیر عبیدی نیا مازندران
مهدی عرب جعفری محمدآبادی اصفهان محمدآباد جرقویه کوچه اندیشه
قربان علمی
بتول علی نژاد
مهیار علوی مقدم مشهد-
عبدالرحیم عناقه دهاقان خیابان شهید علی نوری پلاک 10
علیرضا فولادی زبان عرفانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
قدرت قاسمی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان قبول لبنان
امیر قمرانی انسان شناسی استادیار روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
نامیر کاراخلیلویچ دانشگاه سارایوو
مرضیه کاظمی دانشگاه اصفهان
علی کرباسی زاده دانشگاه اصفهان
پرستو کریمی اصفهان
مهرداد کلانتری عضو هیات علمی
اکبر کلاهدوزان دانشگاه علوم پزشکی
رحیم کوشش
سید جمال گلشنی اصفهان
احمدرضا یلمه‌ها عضو هیات علمی
تیمور مالمیر دانشگاه تهران
مرتضی محسنی بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- مرتضی محسنی
معصومه محمدی اصفهان
علی محمدی آسیابادی
محسن محمدی فشارکی اصفهان
علیرضا محمدی کله سر دانشگاه شهرکرد. دانشکده ادبیات. گروه زبان و ادبیات فارسی
علی محمد محمودی دانشگاه اقلید
مریم محمودی دهاقان- دانشگاه ازاد اسلامی
محمود مدبری دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مدرسی
علی اصغر میرباقری فرد
لیلا میرمجربیان
مهدی مطیع عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث
زهرا معینی فرد دانش آموخته دکتری
مجید منصوری همدان- روبروی بوستان مردم- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی- مجید منصوری
حسین مولوی دانشگاه اصفهان
حامد ناجی اصفهان
مریم نافلی دانشگاه اصفهان
علیرضا نبی لو عضو هیات علمی
محمدرضا نجاریان عضو هیأت علمی
زهره نجفی گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهمن نزهت دانشگاه ارومیه
روح اله نصیری دانشگاه اصفهان
علیرضا نیکویی دانشگاه گیلان
وحیده نوروززاده تهران
محبوبه همتیان هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محمدرضا یوسفی دانشگاه قم
محمدکاظم یوسف پور دانشگاه گیلان