نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • آب حیات جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • آیة تجلی تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • آثار عرفانی مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • آثار مکتوب تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • آثار مولوی تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]
 • آداب نقّالان مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • آداب و رسوم سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • آدونیس چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • آرامگاه فردوسی فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • آرایه‌های بدیعی و بیانی مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]
 • آسیب‌شناسی عنوان‌ها الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]
 • آشنایی‌زدایی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]
 • آشنایی‌زدایی ( هنجارشکنی ) آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • آغاز شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • آفاق سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • آموزش فارسی آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-102]
 • آنیما کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • آیینه اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • آنهماری شیمل جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • آیه نور طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]
 • آهو تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • آیه و حدیث شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]
 • آیۀ ارتداد بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]
 • آوا اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 153-180]

ا

 • ابداع حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • ابزار اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • ابلیس زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • ابلیس‌ستایی زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • ابن‌سینا فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • ابنعربی معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]
 • ابنعربی تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • ابن عربی غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-194]
 • ابن عربی مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • ابن عربی بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]
 • ابن عربی نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • ابن‌عربی نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • ابن‌عربی بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]
 • ابن‌عربی تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • ابن‌عربی رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • ابن‌عطاءالله ‌اسکندرانی رابطه‌ اندیشه‌ اسقاط تدبیر ابن‌عطاءالله اسکندرانی با نظریه‌ ولایت در عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • ابن فارض تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • ابهام اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • ابواسحاق اسفراینی «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • ابوالحسن بیهقی پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]
 • ابوبکر بن فورک «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • ابوسعید ابی‌الخیر درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • ابوعلی دقّاق «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • اثرپذیری حافظ از پیشینیان باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]
 • اجابت مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • ایجاز بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]
 • احادیث اسلامی بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • احمد بن خضرویه جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • احمد رضا احمدی تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]
 • احوال عرفانی.‏ بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • اختیار جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]
 • اختیار حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]
 • اختران افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • اخلاقی نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • اخوان ثالث پیغامهایی به هیچ کجا (بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند‌الحیدری و مهدی اخوان ثالث) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 181-206]
 • ادبیات چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]
 • ادبیات اقلیمی تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]
 • ادبیّات تاجیک غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]
 • ادبیات تطبیقی باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]
 • ادبیات تطبیقی جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • ادبیات داستانی قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]
 • ادبیات داستانی تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]
 • ادبیات عربی معاصر جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • ادبیات عرفانی گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • ادبیات عرفانی ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-46]
 • ادبیات فارسی روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]
 • ادبیات فارسی آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-102]
 • ادبیات فارسی مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • ادبیات نمادین جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]
 • ادیب‌الممالک فراهانی گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • ادب حکمی شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]
 • ادب خراسانی منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • ادب فارسی و عربی جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]
 • ادب کلاسیک ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • ادب مادستانی منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • ادراک درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]
 • ادوارد براون نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]
 • ایران چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]
 • ارتباط غیرکلامی رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]
 • ارسالالمثل کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-122]
 • اریک برن تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]
 • ارمیا نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • اروپا تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]
 • ازخودبیگانگی غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • ایزدان باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • ایزد بانو بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • اساطیر هند گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]
 • اسب باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • استراتژی‌های بیان ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]
 • استعارة مفهومی بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]
 • استعارة مفهومی مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]
 • استعارة مفهومی استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • استعارة هستومند و مادّه تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]
 • استعاره مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]
 • استعاره نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • استعاره تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • استعاره‌ مفهومی تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • استعارۀ مفهومی تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]
 • استغنا بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]
 • استماع قرآن نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]
 • اُستُن حنّانه تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • اسدی طوسی جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 151-164]
 • اسرارالتوحید درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • اسرارالتوحید ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • اسطوره نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]
 • اسطوره ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]
 • اسطوره بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • اسطوره مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • اسطوره سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]
 • اسطوره ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • اسطوره باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • اسطوره نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]
 • اسطوره اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • اسطوره عربی از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]
 • اسطوره و حماسه فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]
 • اسقاط تدبیر رابطه‌ اندیشه‌ اسقاط تدبیر ابن‌عطاءالله اسکندرانی با نظریه‌ ولایت در عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • اسلام عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • اسلام جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • اسم اعظم الهی حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • اشراق جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]
 • اشعار جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]
 • اشعار م. سرشک نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]
 • اشعار مولانا بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]
 • اصالت ماهیت عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • اصالت وجود عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • اصطلاحات اداری لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • اصطلاحات الصوفیة الواردة فی الفتوحات المکّیة غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-194]
 • اصطلاحات دیوانی لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • اصطلاحات عرفانی مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • اصطلاح عرفانی سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 125-148]
 • اصفهان نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • اصول دین و مذهب تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]
 • اطلاعات آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]
 • اطوار دل طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]
 • اعیان ثابته رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • اعیان خارجی رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • افسانه شخصی مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]
 • افکار جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]
 • افلاک افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • اقتباس ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-46]
 • اقتصاد علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • اکسیر اعظم مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]
 • الاملاءفی اشکالات الاحیاء غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-194]
 • التباس تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • التباس بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • الرساله القشیریه تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]
 • الگو نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]
 • الگو طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • الگوی الماسی شکل لابوف بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]
 • الگوی تک‌اسطوره تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]
 • الگوی کنشی تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • الگوی کنشگر کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • الهام بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • الهی‌نامه کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • امام ربّانی نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • ایمان مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]
 • امتیازات جدانویسی مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]
 • امثال عربی گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • امثال عربی تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]
 • امثال فارسی تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]
 • امیرحسینی هروی بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]
 • امیرخسرو بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • امیر خسرو دهلوی خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • امر قدسی بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]
 • انتباه بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • انجمن ادبی نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • اندام‌های انسانی بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]
 • اندیشه در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]
 • اندیشه‌های عرفانی تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]
 • اندوه پیغامهایی به هیچ کجا (بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند‌الحیدری و مهدی اخوان ثالث) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 181-206]
 • انرژی مثبت تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]
 • انسان مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • انسان بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]
 • انسان بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • انسان هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]
 • انسان غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • انسان الکامل ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • انسانشناسی معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]
 • انسان کامل اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • انسان‌گرایی بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • انسجام فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • انفس سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • انقلاب اسلامی بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • انگیزه‌های شاعری انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]
 • انواع ادبی انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]
 • انواع گزاره تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • انواع مشترک انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]
 • انوشیروان مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • اهداف اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • اوحدی مراغه‌ای مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • اورادالاحباب و فصوص الآداب غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • اومانیسم نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]

ب

 • بابافغانی طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]
 • بابا فغانی ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]
 • بابل مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • باب معرفه الله درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]
 • باده کهن پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]
 • باروری هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]
 • بازیچ تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • بازیچه تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • بایزید بسطامی مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باززایی کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • بازیگر تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • بازی‌های رایانه‌ای ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-46]
 • باژنما و باژگونه فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • باستان‌گرایی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]
 • بافت اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • بافت نقش تأویل در گسترش زبان عرفان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 99-122]
 • بافت موقعیتی ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • بیان رندانه « هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]
 • بحر الاسرار بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • بحران یا تنش ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • بحران هویت هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]
 • بیداری بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • بدیع و بلاغت بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]
 • بیدل دهلوی ‏«موی چینی» بیدل دهلوی گره‌گشایی بیت‌هایی از بیدل با مضمون «موی چینی»‏ [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 109-122]
 • براندازی زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]
 • برجسته‌سازی نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]
 • برجسته‌سازی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]
 • بررسی تطبیقی بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]
 • بررسی تطبیقی زندگی و سلوک تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]
 • بررسی شخصیّت ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • برگردان عربی آثار مولوی درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]
 • بزرگمهر بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • بصیرت معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]
 • بُعد حسّی- ادراکی بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]
 • بُعد زیبایی‌شناختی بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]
 • بلاغت بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • بلاغت مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • بلاغت تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]
 • بلومفیلد از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]
 • بلوهر و بوذاسف بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]
 • بینامتنیت بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • بند فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • بند قباگشودن قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • بهاءالدین نقشبند تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • بهاءولد ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]
 • به خود اختصاص دادن از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرام چوبین بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • بهرام چوبینه بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]
 • بهرام گور بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • بهمنی نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • بیوتن نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • بود و نمود عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • بوعلی سینا بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

پ

 • پایان شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • پایان‌نامه‌های ادبی آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]
 • پادشاه ساختگی هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]
 • پادشاه مقدس هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]
 • پیامبران(ع) و امامان(ع) بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • پدیدارشناسی جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • پیر بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • پیر تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]
 • پراپ بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • پیر چنگی ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • پی‌رفت ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • پیر فرزانه بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]
 • پیر گلرنگ پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]
 • پرنده آبی مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]
 • پرنده(گان) دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]
 • پیرنگ بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • پژوهش ادبی روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]
 • پژوهش کیفی روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]
 • پست مدرن عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • پیشگامان شعر نوآیینی نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]
 • پند و اندرز بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]
 • پند و اندرز بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • پهلوان باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • پهلوانی ایران مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • پوشیده‌گویی تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • پیوند در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]

ت

 • تأثیر نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • تأثیر بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • تاریخ بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]
 • تاریخ ادبیات مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • تاریخ ادبیات ایران نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]
 • تاریخ بلعمی مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • تاریخ بیهق پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]
 • تاریخ بیهقی مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • تاریخ بیهقی بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]
 • تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • تاریخ تصوّف سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 125-148]
 • تاریخ جهانگشای جوینی نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]
 • تاریخ روایی از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • تاریخ کتابت بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]
 • تاریخی و دینی فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • تأویل افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • تأویل اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • تأویل نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • تأویل بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]
 • تأویل مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • تأویل نقش تأویل در گسترش زبان عرفان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 99-122]
 • تأویل گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • تأویل معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]
 • تاویل ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • تأویل (هرمنوتیک) تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • تیپ عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • تتبّع ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]
 • تجارب عرفانی بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • تجربه بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • تجربه زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]
 • تجربه دینی مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]
 • تجربه عرفانی بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • تجربۀ تفسیری نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • تجربۀ عرفانی بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • تجلی تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • تجلی تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • تحقیق تطبیقی تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 99-124]
 • تحلیل انتقادی گفتمان بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]
 • تحلیل متن دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]
 • تحلیل معناشناسی و ریخت شناسی تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]
 • تحمیدیه بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • تحوّلات عقیدتی در شعر فارسی نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]
 • تحول معنایی لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • تحوّل معنایی تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • تخیل بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • تخیل تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]
 • تخیل هنری تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • تداعی در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]
 • تذرو چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • تذکرة‌الأولیا مطالعۀ ساختار و موضوع و طرفین گفت‌وگوی انتقادی در تذکرة‌الأولیا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-108]
 • تذکرةالاولیا تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • تذکرة‌الاولیاء استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • تذکرةالاولیاء عطار تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]
 • تذکره الاولیا ملحقات تذکره الاولیا (بررسی و مقایسه بینامتنی بخش اوّل و دوّم تذکره الاولیا) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 147-174]
 • تذکره الاولیاء بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • ترجمه کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 143-152]
 • ترجمه پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]
 • ترجمه نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • ترجمه معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]
 • ترجمه تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]
 • ترقیمه بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]
 • ترکیب بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • ترکیبات فارسی مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]
 • تشبیه مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]
 • تشبیه بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]
 • تشبیه اقلیمی تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]
 • تصحیح کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 143-152]
 • تصحیح نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]
 • تصحیح یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]
 • تصحیح تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]
 • تصحیح شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]
 • تصحیح تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]
 • تصحیح انتقادی ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]
 • تصحیح شاهنامه فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • تصحیح لغت گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • تصحیف تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • تصویر منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • تصویر تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]
 • تصویر کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]
 • تصویر بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • تصوف علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • تصوف بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]
 • تصوف معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]
 • تصوف تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]
 • تصوف جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • تصوف در هند طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • تصوف قرن پنجم تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]
 • تضادّ و تقابل تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]
 • تضمین در شعر فارسی خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • تطبیق ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • تعالیم دینی تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]
 • تعبیر خواب خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]
 • تعبیر سلطانی خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]
 • تعلیمی نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • تعیّن مابعدی بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • تغییر مقوله بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • تفاوت عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • تفسیر بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]
 • تفسیر القرآن الکریم نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • تفسیر صفی بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]
 • تفسیرعرفانی بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • تفسیر نمادین نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • تفکر دوقطبی بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]
 • تقابل ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • تقابل‌های دوگانه تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]
 • تقارن تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]
 • تقدیر رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • تقدیرگرایی حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]
 • تقلید بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • تکرار بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • تمثال‌های خدایان هند گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]
 • تمثّل تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • تمثیل تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 143-166]
 • تمثیل اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • تمثیل تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]
 • تمثیل اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]
 • تمثیل بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]
 • تمثیل روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • تمنّا بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • تناسب تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]
 • تناسب منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • تنزیه بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]
 • تنهایی پیغامهایی به هیچ کجا (بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند‌الحیدری و مهدی اخوان ثالث) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 181-206]
 • تنوّع اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • توازن منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • توان‌مندی مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • تودوروف بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • توسعه و تکامل منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • توصیفی بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • توقیعه بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]

ج

 • جادو فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]
 • جاذبة جنسیت بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]
 • جام اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • جامی بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • جامع‌الحکمتین عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • جامعه هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]
 • جامعه علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • جبر جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]
 • جدل تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]
 • جرعه افشانی بر خاک « هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]
 • جرم بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • جزیره سرگردانی نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]
 • جغرافیای ملکوتی جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]
 • جَفت اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • جلال آل احمد بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • جمال و جلال بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • جمیل صدقی زهاوی جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • جمله معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]
 • جمله انشایی جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 111-130]
 • جمله خبری جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 111-130]
 • جناس مصحّف تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • جنبه‌های اجتماعی مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • جنسیت بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]
 • جهت‌گیری عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • جهد و توکل هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • جوزف کمپبل تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]
 • جوهر یگانه مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]

چ

 • چرخ نارنج‌گون تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • چشتیه طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • چشم خروس چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • چین چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

ح

 • حاتم طایی و سلطان روم منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • حافظ فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • حافظ جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]
 • حافظ در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]
 • حافظ بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • حافظ پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]
 • حافظ لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]
 • حافظ حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]
 • حافظ مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • حافظ « هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]
 • حافظ وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • حافظه تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • حال عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • حال سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 125-148]
 • حال وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • حبّ الهی بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]
 • حجاب ظلمانی بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • حجاب عرفانی بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • حجاب عرفانی تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • حجاب نورانی بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • حدایق الدقایق معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]
 • حدائق‌البلاغه بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]
 • حدیقه بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • حدیقه عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • حدیقه شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • حدیقه شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]
 • حدیقه الحقیقه بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]
 • حدیقه الحقیقه گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]
 • حذام گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • حرکت مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]
 • حزین لاهیجی جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • حسام‌الدین حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • حسامیزی حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]
 • حسرت غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • حضرت ابوالفضل (ع) "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]
 • حضرت حق معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]
 • حکایت های مرزبان نامه بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]
 • حکمت مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • حکمت تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]
 • حکمت الهی دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • حکمت دینی مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • حلاج زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]
 • حلاج رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]
 • حلّاج تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]
 • حماسه ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]
 • حماسه ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]
 • حماسه ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • حماسه ملی ایران انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]
 • حنین ‌بن ‌اسحاق فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • حواس پنجگانه حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]
 • حوزه اران بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]
 • حوزه خراسان بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]

خ

 • خاستگاه نمادها نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 43-64]
 • خاقانی قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]
 • خاقانی اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • خاقانی آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • خیال تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • خیال فعال درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]
 • خاموشی بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]
 • خدا مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • خدا بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • خدمت مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • خرابات بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]
 • خردِ تیره تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]
 • خرد در شاهنامه تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]
 • خرد‌گرایی مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • خرده‌استعاره و کلان‌استعاره تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]
 • خرق عادت کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • خرقه سرخ پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]
 • خروس دشتی چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • خسرو بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • خصیب منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • خضر جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • خط فارسی مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]
 • خلأ بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • خلاصه شاهنامه فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • خواب خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]
 • خوابنامه زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]
 • خوابنامه‌های عربی خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]
 • خوابنامه‌های منظوم خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]
 • خواجه ‌پارسا تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • خواجه عبدالله انصاری بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • خواجه یوسف همدانی سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • خواجوی کرمانی خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • خوان الاخوان عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • خود کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • خودشکوفایی بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • خودشناسی بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • خورشید باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]
 • خویشتن گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]
 • خوف و رجا بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]

د

 • دایره نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]
 • دایره معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]
 • داستان ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]
 • داستان بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • داستان رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]
 • داستان تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • داستان بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]
 • داستان اقلیمی ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]
 • داستان بشر در هفت پیکر نظامی نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 191-216]
 • داستان پادشاه و کنیزک رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]
 • داستان دقوقی رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • داستان شاه و کنیزک تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 143-166]
 • داستان گلدسته ها وفلک بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • داستان نویسی معاصر ایران ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]
 • داستان‌های رمزی بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]
 • داستان‌های شمال و جنوب تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]
 • داستانهای عقل‌ستیز مشایخ تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • داستانهای قرآنی آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • دیالکتیک ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • دیالکتیک تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • دانته بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]
 • دانش آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]
 • دانشور نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]
 • دجملکو اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • دختر ترسا تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • دیدار گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]
 • دیدار خداوند تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • دریا طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]
 • درخت آسوریک منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • دریدا نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 191-216]
 • دریدا ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • درد و رنج اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]
 • دستور زبان فارسی تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • دستور نقشگرا بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • دستور نقشگرای ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • دعا مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • دفاع مقدس نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • دفتر روشنایی مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دگرمفهومی تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • دل یا قلب درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]
 • دلالت اختیاری گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • دلالت انگیخته گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • دلتنگی غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • دل عارف اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • دم‌لکانی اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • دین بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • دین بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • دین مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • دین و عرفان جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • دوایر توحید نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]
 • دیوان اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]
 • دیوان شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]
 • دیوان حافظ بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]
 • دیوان حسن غزنوی یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]
 • دیوان شمس اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • دیوان شمس تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • دیوان صائب اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • دیوان عطار یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]
 • دیوان کبیر بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • دیوان ناصرخسرو تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]
 • دوره نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • دوره بازگشت ادبی بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • دوزخ بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]
 • دوش مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • دوصدایگی تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • دو عید گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]
 • دوگانگی تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]
 • دولت بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • دیو و اژدها بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]

ذ

 • ذوالفقار ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]

ر

 • ریاضت مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • راهنمای درونی بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • راوی تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • راوی و دیدگاه او از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • رب تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 131-154]
 • رساله‌الطیرها جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]
 • رساله‌ عرفانی نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • رساله قشیریه کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 143-152]
 • رسیدن به مطلوب مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]
 • رسن‌باز تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • رشد حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • رضا امیرخانی نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • رفع حجاب بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • ریکور از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]
 • رمانس کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • رمان مسأله‌دار قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]
 • رمان معاصر فارسی قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]
 • رمان نو و ضد رمان نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]
 • رمز زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]
 • رمزگان ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • رمزهای هندسی معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]
 • رندی فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • رنگ تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • رؤیا خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]
 • روایات ملّی مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • روایات ملّی- پهلوانی ایران مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • روابط فرهنگی چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]
 • روایت بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • روایت شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • روایت از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • روایت تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • روایت بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • روایت شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • روایت ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • روایت هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • روایت داستانی از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • روایت داستانی تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • روایت دینی تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • روایت شناسی ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • روایت‌شناسی روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]
 • روایت‌شناسی شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • روایت‌شناسی روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • روایت شناسی ساختارگرا بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]
 • روان‌درمانی هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]
 • روان‌درمانی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]
 • روانِ روشن تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]
 • روانشناسی تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • روانشناسی تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]
 • روان‌شناسی بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • روان‌شناسیمثبت مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • روانشناسی مثبت‌نگر نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • روح مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • روح الارواح گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • روح جهان رؤیا مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]
 • رودکی بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • رودلف اُتو بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]
 • روزبهان بقلی بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • روزبهان بقلی تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • روزبهان بقلی بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • روزبهان بقلی شیرازی بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • روزبهان بقلی شیرازی بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • روزه ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • روش طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • روش یاکوبسن نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]
 • روش تحقیق روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]
 • روشنایی نامه نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • روضه الانوار خواجوی کرمانی (کروه، یا گروه) بحثی در یک کلمه از منطق الطّیر [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • روضه العقول مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • روضه‌‌الناظر و نزهه‌‌الخاطر باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]
 • روضه الورد نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • رویکرد ژانری بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]
 • رویکرد فروید به تحلیل رؤیاها زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]
 • رویکرد هجویری رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]
 • روی ماه خداوند را ببوس رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]

ز

 • زادالمسافرین عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • زاویه دید تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • زیبایی سنتی و نامتعارف بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]
 • زیبایی شناسی بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]
 • زیبایی‌شناسی آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • زیباشناسی شعر صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • زبان بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • زبان بدن رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]
 • زبان حال زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • زبان شعر عطار (کروه، یا گروه) بحثی در یک کلمه از منطق الطّیر [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • زبان‌شناسی ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]
 • زبان‌شناسی شناختی استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • زبان عرفان نقش تأویل در گسترش زبان عرفان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 99-122]
 • زبان عرفانی دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]
 • زبان فارسی نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 131-164]
 • زبان مرغان نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • زبان و ادبیات فارسی جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • زبان و ادب فارسی مقام لعل شهباز قلندر عارف و سخنور فارسی در سند [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • زرتشتی مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • زیرژانر تفسیر عرفانی بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]
 • زمان تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • زمان و مکان تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • زن نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • زنان صوفی زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]
 • زندگی مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • زندگی جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]
 • زندگی شمس تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]
 • زندگی مولوی تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]
 • زنگی‌نامه مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]
 • زهد بررسی معناشناسی واژه زهد در آثار سنایی [(مقالات آماده انتشار)]

ژ

 • ژانر تفسیر بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]
 • ژرار ژنت کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • ژرار ژنت ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • ژرار ژنت فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • ژک لکان بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • ژنت روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

س

 • ساختار نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 191-216]
 • ساختار ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • ساختار شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • ساختار در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]
 • ساختار بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]
 • ساختار بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • ساختارشناسی روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]
 • ساختارگرایی ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • ساختارگرایی تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]
 • ساختارگرایی تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]
 • ساختارگرایی تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]
 • ساخت‌شکنی نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 191-216]
 • ساربان سرگردان نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]
 • سازگارگرایی حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]
 • سیاست علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • سیاست‌های دین ستیزی نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]
 • سام نامه بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • سام نامه بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • سام‌نامه گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]
 • سیاه تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • سایه کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • سیاوش سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]
 • سبیج کوفتن اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • سبر اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • سبک نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • سبک ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]
 • سبک دوره سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • سبک شخصی سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • سبک شناسی طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]
 • سبک شناسی سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • سبک موسوم به هندی بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]
 • سبک هندی طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]
 • سبک هندی جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]
 • سبک هندی ‏«موی چینی» بیدل دهلوی گره‌گشایی بیت‌هایی از بیدل با مضمون «موی چینی»‏ [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 109-122]
 • سپهری دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]
 • سپهری مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]
 • سخنوری مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • سید رضی بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • سراج‌الدین قمری مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]
 • سرآغاز شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • سیر العباد سنایی ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-46]
 • سرانجام روح مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • سرچشمه های فردوسی شناسی فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • سرخ تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • سیر زمانی بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]
 • سرعت مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]
 • سرمایة اجتماعی جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • سرمایة فرهنگی جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • سرو چمن قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • سروری تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]
 • سیر وسلوک نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]
 • سیر و سلوک مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]
 • سیر و سلوک تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • سیر و سلوک تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]
 • سیر و سلوک عرفانی زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]
 • سطح آوایی نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]
 • سعدی تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]
 • سعدی نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • سعدی منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • سعدی بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • سعدی سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • سفر غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • سفر سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • سفر قهرمان تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]
 • سفینه تبریز مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]
 • سقایت "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]
 • سکوت بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]
 • سکولاریسم عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • سلامان و ابسال فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • سلطنت بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • سلطه و توهم عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • سلطه و غلبه منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • سلوک ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • سلوک شمس تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]
 • سلوک مولوی تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]
 • سیمرغ مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]
 • سمعانی گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • سنایی بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • سنایی عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • سنایی دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • سنایی شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • سنایی تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]
 • سنایی گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]
 • سنایی بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • سنایی شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]
 • سنایی تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • سنایی روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • سنایی بررسی معناشناسی واژه زهد در آثار سنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنائی رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]
 • سنت اول عرفانی مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • سنّت اول عرفانی عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • سنّت اول عرفانی تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • سنّت اوّل و دوم عرفانی معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 91-120]
 • سنت دوم عرفانی مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • سنّت دوم عرفانی عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • سنّت دوم عرفانی تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • سنت‌های عرفانی سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • سنخیت بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]
 • سینستزی حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]
 • سهروردی بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]
 • سهروردیه طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • سوانح‌العشّاق معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 91-120]
 • سویة کاربردی از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوره حمد بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • سومر منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • سووشون نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]

ش

 • شادی نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • شاعران نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • شاعران ایرانی کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-122]
 • شاملو دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]
 • شاه بن شجاع زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]
 • شاهدبازی نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • شاهنامه فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • شاهنامه بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • شاهنامه جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 151-164]
 • شاهنامه سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]
 • شاهنامه بررسی و تبیین سیر تاریخی هویت انسانی بر اساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-114]
 • شاهنامه بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]
 • شاهنامه چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • شاهنامه فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]
 • شاهنامه مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • شاهنامه فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • شاهنامه بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • شاهنامه مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]
 • شاهنامه تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]
 • شاهنامه شناسی بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]
 • شاهنامه فردوسی بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]
 • شاهنامه فردوسی مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • شاهنامه وجوه مشابهت و مغایرت تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 99-124]
 • شبکه های معنایی دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]
 • شبلی نعمانی نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]
 • شتر بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]
 • شیخ آذری طوسی قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]
 • شخصّیت سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]
 • شخصیت بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • شخصیت تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • شخصیت عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • شخصیت شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • شخصیت تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]
 • شخصیّت ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]
 • شخصیت‎پردازی کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • شخصیت‌پردازی تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]
 • شخصیت‌پردازی رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]
 • شخصیت‌پردازی شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • شخصیت‌های اسطوره‌ای مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • شخصیت‌های حماسی مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]
 • شیخ صنعان تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • شیخ صنعان تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]
 • شیر بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • شیر تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • شراب نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • شرایط استجابت مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • شرح تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]
 • شرح شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]
 • شرح زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • شرح شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]
 • شرح شطحیات بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • شرح شطحیات بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • شرح قصاید خاقانی قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]
 • شرح‌نویسی طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • شرح و تفسیر نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]
 • شریعت عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • شرف‌الدین منیری طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • شیرین بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • شرور دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • شیشه نارنج تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • شطح بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]
 • شعر اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 153-180]
 • شعر نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]
 • شعر صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • شعر منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • شعر در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]
 • شعر ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 131-154]
 • شعر انتظار بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • شعر پارسی بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]
 • شعر دینی بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • شعر دوره‌ی سامانی بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • شعر سنایی مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • شعر عربی بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]
 • شعر عربی پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]
 • شعر عرفانی مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • شعر عرفانی رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]
 • شعر عرفانی جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • شعر غنایی بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • شعر فارسی خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • شعر فارسی چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]
 • شعر فارسی فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • شعر فارسی تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]
 • شعر کوتاه بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]
 • شعر گفتار بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • شعر معاصر صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • شعر معاصر نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]
 • شعر معاصر غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • شعر معاصر سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • شعر معاصر ایران بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • شعر مقاومت صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • شعر مهاجرت صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • شعر نو مذهبی نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]
 • شفائی جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]
 • شفیعی کدکنی نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]
 • شگردهای داستانی مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • شمال ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]
 • شمس تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]
 • شمس‌الدّین فقیر دهلوی بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]
 • شمس تبریزی تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]
 • شناخت‌درمانی بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]
 • شهر بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]
 • شهود بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]
 • شوق تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • شیوه‌ها هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]
 • شیئیت معدوم عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]

ص

 • صافی ذهن بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]
 • صائب تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • صائب تبریزی اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • صحرا تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • صدا هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • صدای برتر زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]
 • صدق و کذب جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 111-130]
 • صفی‌علی‌شاه بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]
 • صور ازلی لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]
 • صورت ذهنی نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]
 • صورت‌گرایان آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • صورتگرایان روسی نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]
 • صوفیان کرمان زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]
 • صوفیه زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]
 • صوفیه کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]

ض

 • ضد قهرمان ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]
 • ضربالمثل کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-122]
 • ضمیر ناخودآگاه جمعی لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]

ط

 • طاهره صفارزاده تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]
 • طباع تام بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • طبرستان مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • طرح بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]
 • طرحواره حجمی طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]
 • طرحواره حجمی بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 95-124]
 • طرحواره‌های تصویری طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]
 • طرز تازه طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]
 • طریقت نقشبندیه سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • طریقۀ نقشبندیّه تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]
 • طنز زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]
 • طوارق مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • طومار مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]

ظ

 • ظروف تعبیر شده به زن زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]

ع

 • عارف مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • عارفان مسلمان مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]
 • عاشق نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • عالم غیب خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]
 • عالم کبیر و صغیر عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • عبدالخالق غجدوانی سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • عبدالله جونی سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • عبهر العاشقین بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • عدالت کیفری بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • عید صوفیان گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]
 • عدل و حکمت معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • عدم عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • عراق جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • عراقی سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • عرفا نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • عرفان عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • عرفان ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]
 • عرفان بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • عرفان فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • عرفان زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]
 • عرفان نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • عرفان دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • عرفان بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]
 • عرفان نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]
 • عرفان غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • عرفان علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • عرفان بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]
 • عرفان وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • عرفان تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]
 • عرفان مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]
 • عرفان مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • عرفان بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]
 • عرفان پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]
 • عرفان مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفان اسلامی بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]
 • عرفان اسلامی عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • عرفان اسلامی از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]
 • عرفان اسلامی بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]
 • عرفان اسلامی اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]
 • عرفان عاشقانه مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]
 • عرفان عملی عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • عرفان نظری عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]
 • عرفان و تصوف گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • عرفان و تصوّف «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • عروض و قافیه بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]
 • عزالدین کاشی باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]
 • عزلت علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]
 • عشق انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]
 • عشق مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • عشق نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • عشق دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • عشق بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • عشق مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]
 • عشق مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]
 • عشق استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • عشق تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]
 • عشق مجازی مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]
 • عصر صفوی ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]
 • عصر صفوی طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]
 • عطار تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • عطار کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • عطار بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • عطار استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • عطار تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]
 • عطار تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • عطار روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • عطار تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • عطار سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • عطار مطالعۀ ساختار و موضوع و طرفین گفت‌وگوی انتقادی در تذکرة‌الأولیا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-108]
 • عطار نیشابوری غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • عطار نیشابوری بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • عطش "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]
 • عقل مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • عقل تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • عقل و شرع معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • علی(ع) بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • علم‌سنجی پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]
 • علم نظر در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]
 • علم و تعقّل نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]
 • علوم وراثتی حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • عمعق بخارایی فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • عناصر پیرامونی بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • عناصر ساختاری ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 131-154]
 • عین الدّیک چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]
 • عین القضات همدانی مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]
 • عین‌القضات همدانی تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • عوامل برون‌متنی الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]
 • عوامل درون‌متنی الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]
 • عوض دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]

غ

 • غازی تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • غربت بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]
 • غربت غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • غزل ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]
 • غزل نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]
 • غزل نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • غزل رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]
 • غزل تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • غزلیات شمس بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • غزلیات شمس بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]
 • غزلیات شمس کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]
 • غزلیات شمس بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]
 • غزلیات شمس مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]
 • غزل حافظ زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • غزلسرایی بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • غزل مولانا تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]
 • غزل نویافته غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • غزل‌واره رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]
 • غنا بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]

ف

 • فاردن اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • فتوت تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]
 • فتوت‌‌نامه تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]
 • فخرالدّین عراقی غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • فرّ کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • فراتی نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • فرامتن پیوسته فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • فرامتنیت فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • فرامتن گسسته فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]
 • فرآیند تنشی رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • فرآیند فردیت بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]
 • فرآیندهای زبانی بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • فرانقش بینافردی بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]
 • فرانقش تجربی بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]
 • فرانک فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]
 • فراهنجاری دستوری نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]
 • فرج بعد از شدت مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • فرج بعد از شدت تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • فردریش هایلر جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • فردوسی فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • فردوسی تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]
 • فریدون فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]
 • فریدون و فرزندان تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 99-124]
 • فرشته زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]
 • فرم نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • فرهنگ دینی تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]
 • فرهنگ سند و شبه قاره مقام لعل شهباز قلندر عارف و سخنور فارسی در سند [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • فرهنگ نگاری؛ غزّالی غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-194]
 • فرهنگ و ادب ایران ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]
 • فسق فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]
 • فصوص الحکم‌ سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • فضیلت مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]
 • فعل بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
 • فعلیار نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]
 • فعل مرکب نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]
 • فیل بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]
 • فلسفی نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • فلسفه اخلاق اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • فلسفه قرن نوزدهم اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • فنا تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • فن شعر انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]
 • فیه‌مافیه نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • فیه ما فیه ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]
 • فواید ادبی و اجتماعی خوابنامه‌ها خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]
 • فواید زبانی خوابنامه‌ها خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]

ق

 • قاضی تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • قاف از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]
 • قافیه سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • قالب نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • قبض و بسط بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • قدرت بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • قرآن نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]
 • قرآن مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • قرآن بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • قرآن مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]
 • قرآن کریم تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 99-124]
 • قرآن و حدیث تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • قرائت قرآن نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]
 • قصب قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • قصب زرکش قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • قصب نرگس قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • قصیده یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]
 • قصیده ترسائیه قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]
 • قصیدۀ نخست شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]
 • قیصر امین‌پور بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]
 • قصه تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • قصه افراسیاب بن پشنگ روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]
 • قصّه پریان تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]
 • قصّه‌پردازی تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • قصه‌ی شاه سیاهپوشان تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]
 • قهرمان ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]
 • قهرمان مسأله‌دار قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]
 • قوای نفس درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]

ک

 • کاتب بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]
 • کارکردهای هنری در ادبیات نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]
 • کامل التعبیر خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]
 • کانون روایت کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • کبرویة فردوسیه طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • کبرویه طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • کرامت بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]
 • کرامت کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]
 • کرسی زبان فارسی آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-102]
 • کیرکگور اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • کرونوتوپ تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • کروه (گروه) (کروه، یا گروه) بحثی در یک کلمه از منطق الطّیر [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]
 • کشف المحجوب تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]
 • کشف‌المحجوب بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]
 • کشف‌المحجوب رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]
 • کشف المحجوب هجویری درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]
 • کلیاتشمس جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • کلاغ دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]
 • کلام دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • کلام اشعری اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • کلان‌استعاره بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]
 • کلیدواژه بررسی معناشناسی واژه زهد در آثار سنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیله و دمنه بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]
 • کلیله و دمنه بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • کلمات ایستا مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]
 • کلمات پویا مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]
 • کلمه زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]
 • کیمیاگری مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]
 • کمدی الهی بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]
 • کنایه مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]
 • کنایه کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]
 • کنش کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • کنش گر تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • کنش و واکنش ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • کهن‌الگو بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]
 • کهن‌الگو تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]
 • کوچش.‏ مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]
 • کولی تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]

گ

 • گادامر از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیاه گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • گاو بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • گذشته غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • گرگ زاده منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • گرماس بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • گرماس تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]
 • گِرِماس کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • گره فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • گرود گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]
 • گروه نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]
 • گروه قیدی بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • گسترش پذیری نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]
 • گسترش فارسی آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-102]
 • گیسودراز تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]
 • گشایش‌و‌رهایش عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • گفتار ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • گفتار جذام گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • گفتار حذام گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]
 • گفتگو جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 151-164]
 • گفتگو زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]
 • گفتگو شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]
 • گفتمان بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]
 • گفتمان رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • گفتمان صوفیه بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]
 • گفتمان فتوت جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • گفتن به درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • گفت‌وگوی انتقادی مطالعۀ ساختار و موضوع و طرفین گفت‌وگوی انتقادی در تذکرة‌الأولیا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-108]
 • گل گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • گلستان تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]
 • گلستان نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • گلستان منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • گلشن راز بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]
 • گناه « هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]
 • گنبد نارنج‌گون تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • گنج مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]

ل

 • لایه‌های معنایی نقش تأویل در گسترش زبان عرفان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 99-122]
 • لایه‌های معنایی زبان ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • لباب‌الألباب یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]
 • لحن کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • لذّت مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]
 • لعل شهباز و آثار او مقام لعل شهباز قلندر عارف و سخنور فارسی در سند [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • لفظ دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]
 • لقب بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • لیلی و مجنون بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • لیلی و مجنون مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]
 • لمعات سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • لمعات معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 91-120]
 • لوطی تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • لولی تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • لولی جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

م

 • ماجرای افشین و بودلف مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • ماجرای افشین و بودلف بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]
 • ماجرای بوبکرحصیری بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]
 • مآخذ ملحقات تذکره الاولیا (بررسی و مقایسه بینامتنی بخش اوّل و دوّم تذکره الاولیا) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 147-174]
 • مأخذشناسی درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]
 • مایکل هلیدی ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • ماندالا بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]
 • میان رشته‌ای روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]
 • میانرودان منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • ماهیت عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • ماوراء‌النّهرِ قرن نوزدهم غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]
 • مبانی کلامی معرفه الله درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]
 • مبدأ روح مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • متخیله تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • متن فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • متون تاریخی لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • متون دینی نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]
 • متون عرفانی گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]
 • متون عرفانی سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • متون عرفانی الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]
 • متون منثور عرفانی تا قرن هفتم بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]
 • مثلث معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]
 • مثل منظوم کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-122]
 • مثنوی تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 143-166]
 • مثنوی اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • مثنوی اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • مثنوی بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • مثنوی رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • مثنوی مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]
 • مثنوی هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]
 • مثنوی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]
 • مثنوی تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]
 • مثنوی بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]
 • مثنوی هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • مثنوی معنوی تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]
 • مثنوی معنوی ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • مثنوی معنوی طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • مثنوی معنوی مولوی بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]
 • مثنوی مولوی اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]
 • مثنوی‌های عرفانی بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]
 • مثنوی‌های عطار تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • مجاز مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]
 • مجازات بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • مجالس نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • مجدالاشراف ذهبی نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]
 • مجرم بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]
 • مجلس گویی مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • مجلس‌گویی بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • محاکات تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • محتشم و کلیم مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • محتوا) بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • محرمیّت حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • محیط ادبی سمرقند غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]
 • محیط داستان بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]
 • محمّد‌بن محمود بن محمّد زنگی بخاری مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]
 • محمدرضا شفیعی کدکنی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]
 • مخاطب‌ مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • مخاطب شناسی مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • مدح بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • مراتب دعا مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • میراث عرفانی بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]
 • مراحل سیروسلوک مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • مرآهالحکماء زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]
 • مربع معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]
 • میرجان معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]
 • مردسالاری جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]
 • میرزا هادی سمرقندی غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]
 • مرزبان نامه مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]
 • مرکز بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]
 • مرکزیت پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]
 • مرگ و رستاخیز ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]
 • میرنوروزی هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]
 • مزدک بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]
 • مزلو بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • مسئلۀ شر اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]
 • مشایخ بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]
 • مشایخ صوفیه رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]
 • مشخصه‌های غیر زبانی(ساختار بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • مشرب عرفانی مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • مصیبت‌نامه ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]
 • مصداق‌ها هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]
 • مصطفی مستور رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]
 • مضامین اعتقادی تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]
 • مضامین عرفانی مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]
 • مضامین مشترک باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]
 • مطلع بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • مطلوب گمشده بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • مظفر علیشاه بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • معادل یابی تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]
 • معارف ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]
 • معجزه نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]
 • معرّی جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]
 • معرفت تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]
 • معرفت معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 91-120]
 • معرفتشناسی تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • معشوق نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]
 • معلّق زدن تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]
 • معمّا و سرقات ادبی بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]
 • معنی اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 153-180]
 • معنی اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • معنا دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]
 • معنای زندگی مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معناشناسی رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • معنا‌شناسی نحوی معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]
 • معنی شناسی بررسی معناشناسی واژه زهد در آثار سنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفاتیح الاعجاز بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]
 • مفاخره بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]
 • مفاهیم نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]
 • مفاهیم عرفانی مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]
 • مفاهیم نمادین مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]
 • مفعول مطلق‌ محذوف‌الفعل معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]
 • مقالات شمس تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]
 • مقالات شمس ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]
 • مقاله پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]
 • مکاشفه درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]
 • مکان تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]
 • مکان‌واره دل بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 95-124]
 • مکان‌واره عشق بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 95-124]
 • مکتبی بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • مکتوبات صدی طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • ملاصدرا مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • ملامتیه زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]
 • ملامتیه رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]
 • ملحقات ملحقات تذکره الاولیا (بررسی و مقایسه بینامتنی بخش اوّل و دوّم تذکره الاولیا) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 147-174]
 • ملک بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • ملک الشعرای بهار جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]
 • ممیز تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • من کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • منابع الهام انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]
 • منازل السائرین بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]
 • منازل سلوک نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]
 • منازله تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • مناسبات بینامتنی ملحقات تذکره الاولیا (بررسی و مقایسه بینامتنی بخش اوّل و دوّم تذکره الاولیا) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 147-174]
 • مناظره تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]
 • مناظره ادبی منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • مناظرۀ گل ومل مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]
 • منشأحکایات منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]
 • منطق منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • منطق الطّیر (کروه، یا گروه) بحثی در یک کلمه از منطق الطّیر [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • منطق مکالمه تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]
 • منطق و هرمنوتیک مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • منظر عرفانی "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]
 • منظومه های پهلوانی فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • مهر نبوت نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]
 • موج بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • موج نو تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]
 • موی چینی ‏«موی چینی» بیدل دهلوی گره‌گشایی بیت‌هایی از بیدل با مضمون «موی چینی»‏ [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 109-122]
 • موسی تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]
 • موسیقی نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]
 • موسیقی بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • موسیقی کلام تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]
 • موسیقی های کناری وبیرونی و درونی بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • موضوع تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]
 • مولانا بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]
 • مولانا در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]
 • مولانا تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]
 • مولانا حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • مولانا بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]
 • مولانا بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]
 • مولانا جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • مولانا بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]
 • مولانا تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]
 • مولانا روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • مولانا جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • مولانا جلال الدین اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • مولوی انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]
 • مولوی تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 143-166]
 • مولوی هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]
 • مولوی خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]
 • مولوی اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]
 • مولوی بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • مولوی بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]
 • مولوی دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]
 • مولوی مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]
 • مولوی تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]
 • مولوی تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • مولوی هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]
 • مولوی مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • مولوی گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]
 • مولوی تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]
 • مولوی تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]
 • مولوی نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]
 • مولوی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]
 • مولوی کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]
 • مولوی تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]
 • مولوی بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • مولوی‌پژوهی درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]
 • مولوی پژوهان عرب درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]

ن

 • ناخودآگاه مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • ناخودآگاه جمعی بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]
 • نادر ابراهیمی کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • نارنج تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]
 • ناسازگارگرایی حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]
 • ناصرخسرو نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • ناصرخسرو ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • ناصرخسرو شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]
 • ناصر‌خسرو عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • نام بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]
 • نثر شاعرانه بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • نثر شاعرانه تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]
 • نثر صوفیانه تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • نثر عرفانی مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • نثر عرفانی بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • نثر عرفانی بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]
 • نثر فارسی مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]
 • نثر فارسی سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • نثر فنی نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]
 • نثر قرن نهم قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]
 • نجوم افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • نجوم عارفانه افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • نحو معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]
 • نرگس( نارسیس) گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]
 • نیروهای متافیزیکی بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]
 • نسبیت معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • نسخة خطی ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]
 • نسخه‌ 1039 هجری تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]
 • نسخه خطّی بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • نسخه خطّی معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]
 • نسخه خطی بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]
 • نسخه شناسی ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]
 • نسخۀ خطی تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]
 • نشانه رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • نشانه جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • نشانهشناسی گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]
 • نشانه- معناشناسی بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]
 • نشانه- معناشناسی رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • نظامی بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • نظامی بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]
 • نظر در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]
 • نظربازی در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]
 • نظریة ادب‌مندی ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]
 • نظریه ارتباط‌ها حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]
 • نظریه تغییرات معنایی از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]
 • نظیره سرایی بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]
 • نظریه‌های ادبی نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]
 • نفر تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • نفّری بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • نفس تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]
 • نَفَس وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • نفس انسانی نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]
 • نقّالی مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]
 • نقد نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]
 • نقد نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • نقد تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]
 • نقد ادبی بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]
 • نقد پیوسته‌نویسی مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]
 • نقد روانشناختی لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]
 • نقد ساختارگرا نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]
 • نقد شعر صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]
 • نقشبندیه معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]
 • نقش نحوی تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • نقش‌های عنوان الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]
 • نقش ویژه ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • نقطه معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]
 • نیک و بد معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • نماد دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]
 • نماد افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]
 • نماد زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]
 • نماد نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 43-64]
 • نماد نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • نماد گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]
 • نماد جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • نماد جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • نماد باز نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]
 • نمادپردازی نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]
 • نمادهای جاودانگی نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]
 • نمودار آماری بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • نهج البلاغه بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]
 • نوآوری نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • نوجوان بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]
 • نوح بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]
 • نور ابلیس مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]
 • نور مجرّد نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]
 • نور محمد مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]
 • نور محمد (ص) و علی (ع) حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • نوستالژی غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • نوشتار ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • نومینوس بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]

و

 • وابسته تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]
 • واردات قلبی تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • واژگان تاریخی لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • واژه اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 153-180]
 • واژه سازی بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • واعظ قزوینی غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]
 • واقع‌نمایی از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • واقعه عاشورا "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]
 • وجه کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]
 • وجه‌دین عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]
 • وجود عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]
 • وحی بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]
 • وحی مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • وحدت منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]
 • وحدت تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • وحدت حق تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • وحدت شهود تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]
 • وحدت شهود نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • وحدت ملی نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 131-164]
 • وحدت وجود نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • ورقه و گلشاه خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • وزن ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 131-154]
 • ویژگی‌های حماسی بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]
 • ویژگیهای داستانی ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]
 • ویژگی‌های زبانی تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]
 • وصف بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]
 • وطن غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]
 • وقت وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • وقت جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]
 • وقت خوش وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]
 • ولایت «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • ولایت رابطه‌ اندیشه‌ اسقاط تدبیر ابن‌عطاءالله اسکندرانی با نظریه‌ ولایت در عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • ولایت کلیه الهیه حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • ولادیمیر پراپ تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]

ه

 • هالیدی فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • هیبت و انس بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]
 • هبوط بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]
 • هیجان مثبت تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]
 • هجونامه فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • هدف عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]
 • هدفداری افعال الهی معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • هرمنوتیک ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]
 • هرمنوتیک فلسفی از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزاره فردوسی فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]
 • هزار و یکشب شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • هستی‌شناسی تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]
 • هستی شناسی عرفانی مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]
 • هفت‌ بزم انوشیروان بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • هفت‌پیکر نظامی تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]
 • هفتخان کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]
 • هفت خوانِ رستم بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]
 • هفت‌گردان روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]
 • همای و همایون خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]
 • همت درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]
 • همدلی جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]
 • هم‌زیستی هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • همکرد نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]
 • هم‌نویسندگی پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]
 • هنجارگریزی برر