دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تابستان 1393 
6. درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری

صفحه 111-128

اندیشه قدیریان؛ مصطفی جلیلی تقویان؛ فردین نجف زاده


8. هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

صفحه 145-168

زهرا نصر اصفهانی؛ مائده شیری