دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391 
2. اسطوره جام جم و عرفان اسلامی

صفحه 1-24

نصرالله امامی؛ نوشین مالگرد


7. طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

صفحه 141-162

علی محمدی آسیابادی؛ اسماعیل صادقی؛ معصومه طاهری


9. شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی

صفحه 195-216

محمدامیر عبیدی نیا؛ علی دلائی میلان