موضوعات = روایت شناسی (متون عرفانی)
تعداد مقالات: 1
1. مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.113332.1287

سمیه مرادی نژاد؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ سیدمحسن حسینی