موضوعات = نظریه هرمنوتیکی(خوانش و دریافت متن)
تعداد مقالات: 3
2. خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22108/jpll.2020.121353.1446

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی