نویسنده = صادقی حسن آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-174

10.22108/jpll.2019.114800.1318

علی صادقی حسن آبادی؛ عبدالله رادمرد