نویسنده = غلامی نژاد، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 181-192

محمدعلی غلامی نژاد؛ احسان قبول