نویسنده = توفیقی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-98

10.22108/jpll.2019.109026.1180

حسن توفیقی؛ مهیار علوی مقدم؛ علی تسنیمی؛ ابراهیم استاجی