نویسنده = گلستان اصیل، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-86

10.22108/jpll.2018.106938.1145

هومان شاکری؛ علی محمد محمودی؛ حامد گلستان اصیل