نویسنده = خاصه، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-132

10.22108/jpll.2018.106069.1131

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ آرزو ابراهیمی دینانی