نویسنده = شریفی ولدانی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/jpll.2018.105866.1124

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی