نویسنده = پور ابراهیم، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22108/jpll.2018.106199.1135

لیلا ولی زاده پاشا؛ محبوبه مباشری؛ شیرین پور ابراهیم