نویسنده = طالبیان، یحیی
تعداد مقالات: 3
2. ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-32

اسدالله جعفری؛ یحیی طالبیان


3. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان