نویسنده = سبزعلیپور، جهاندوست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2018.101117.1015

جهاندوست سبزعلیپور؛ سهیلا وزیری