نویسنده = حق جو، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-40

10.22108/jpll.2017.83329.0

علی اصغر خلیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستّاری؛ سیاوش حق جو