نویسنده = ایمانی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 129-144

10.22108/jpll.2016.20885

یحیی آتش زای؛ بهروز ایمانی