نویسنده = لطفی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-98

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سید مهدی لطفی؛ سید خلیل کوهی