نویسنده = نجف زاده، فردین
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 111-128

اندیشه قدیریان؛ مصطفی جلیلی تقویان؛ فردین نجف زاده