نویسنده = میمنه، حیدرعلی
تعداد مقالات: 1
1. علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 79-110

مهدی رضائی؛ حیدرعلی میمنه؛ ریحانه السادات داربوی