نویسنده = فریدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 59-78

مریم فریدی؛ مهدی تدین