نویسنده = نیری، محمدیوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 27-52

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری