نویسنده = قربانی، کلثوم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 141-162

عفت نقابی؛ کلثوم قربانی