نویسنده = ذوالفقاری، حسن
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-122

حسن ذوالفقاری


2. تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 91-110

حسن ذوالفقاری